Więcej o: XXII sesja Rady Gminy Gowarczów

XXII sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu dzisiejszym  odbyła się nadzwyczajna XXII sesji Rady Gminy Gowarczów. W sesji uczestniczyło 13 radnych z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym punktem obrad  sesji była informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2020 roku. Skarbnik gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Wójta Gminy Gowarczów wyżej wymienioną informację.

Wśród rozpatrywanych uchwał na uwagę zasługuje uchwała dotycząca zamiary likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli, a także uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gowarczów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

OGŁOSZENIE

  Szanowni Państwo!

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, przekazujemy informację na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Urząd Gminy w Gowarczowie pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530  .

Sprawy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę obywatel.gov.pl i e PUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogę elektorniczną na adres e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia  1
26-225 GOWARCZÓW
TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie:

Plac XX-lecia  1

26-225 Gowarczów

TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Od dnia dzisiejszego tj. 19.10.2020 roku do odwołania do Urzędu Gminy w Gowarczowie można wejść jedynie w sprawach w których nie można załatwić za pomocą innych środków komunikacyjnych tj. akty zgonu.

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek 13 października 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Niestety ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie odbyły się jak co roku uroczyste akademie. Życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów pedagogom składali osobiście uczniowie i Samorząd Szkolny oraz w imieniu Władz Gminy Pani Marzena Dziewit Sekretarz Gminy. W tym szczególnym dniu nauczyciele przyjęli z rąk Pani Marzeny Dziewit oraz Dyrektora Szkoły Pawła Skowrona Nagrody Wójta oraz Nagrody Dyrektora.

Grono Pedagogiczne wyróżnione Nagrodą Wójta:

 1. Pani Iwona Habiera
 2. Pani Iwona Kłosek
 3. Pani Agnieszka Kołba
 4. Pani Joanna Lisiewicz
 5. Pan Paweł Skowron
 6. Pani Katarzyna Słoka
 7. Pani Elżbieta Zielińska

Grono Pedagogiczne wyróżnione Nagrodą Dyrektora.

 1. Pani Jolanta Bryk
 2. Pani Joanna Gawrońska
 3. Ks. Adam Głuszek
 4. Pani Barbara Kądziela
 5. Pani Olga Kołodziejczyk
 6. Pani Monika Konewka
 7. Pani Barbara Kosada
 8. Pani Katarzyna Kuleta
 9. Pani Milena Kuta
 10. Pani Angelika Matynia
 11. Pani Ilona Pacan
 12. Pani Renata Ptaszek
 13. Pani Katarzyna Rachuna
 14. Pani Urszula Rybińska
 15. Pani Monika Świeboda
 16. Pani Monika Trawińska
 17. Pani Justyna Wołąkiewicz
 18. Pani Iwona Zając
 19. Pani Jolanta Żyszczyńska
 20. Pan Mateusz Żyszczyński

Nagrody Dyrektora otrzymali również pracownicy obsługi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

„WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY”

Drodzy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego! zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym celem jest poprawa jakości zdrowia mieszkańców. W ramach konkursu, przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne oraz rzeczowe.  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl/45-64/ –> w zakładce konkursy znajdują się aktualne inicjatywy.   Głównym celem projektu jest poprawa świadomości w zakresie profilakty zdrowotnej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – liczymy, że poprzez zabawę konkursową aktywnie włączycie się Państwo do tej szczytnej inicjatywy.

„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. realizuje Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 w ramach projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr: RPSW.08.02.02-26-0005/18 i RPSW.08.02.03-26-0002/18.

Projekt Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na tala 2014-2020

Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce (edycja III)

Kolejny tydzień #PSR2020 i kolejna szansa na wygranie nagród;-). Wystarczy spisać się w przez Internet🖥 i wziąć udział w konkursie❗ Nie zwlekaj, nagrody🎁 czekają❗ 😀Szczegóły znajdziecie tutaj https://bit.ly/2GRfOUK#PSR2020

#LiczySięRolnictwo

Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego odcinka cyklu „7 minut ze spisem rolnym” w niedzielę o godz. 18:50. Tytuł 5. odcinka z Gminy Bieliny to „Mineralne, wapniowe, a może naturalne – o nawożeniu i środkach ochrony roślin w świętokrzyskich gospodarstwach”. Materiał z planu jest zamieszczony w naszych mediach społecznościowych;-)

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją SPISU ROLNEGO informujemy iż na terenie gminy Gowarczów działa rachmistrz Weronika Karbownik – nr tel. 22 666 66 62, kod rachmistrza 4091.

Proszę mieszkańców gminy Gowarczów o współpracę z rachmistrzem, którego zadaniem jest przeprowadzanie ankiet z użytkownikami gospodarstw na terenie gminy Gowarczów.

Gminne Biuro Spisowe w Gowarczowie

Więcej o: Kolejne przebudowane drogi w Gminie Gowarczów!

Kolejne przebudowane drogi w Gminie Gowarczów!

W dniu dzisiejszym miało miejsce oddanie do użytku dwóch odcinków przebudowanych dróg wewnętrznych. Pierwszy odcinek wykonano w miejscowości Komaszyce na odcinku 300 mb, drugi zaś to dokończenie ulicy Partyzantów w Gowarczowie z łączącą się drogą prowadzącą do Miłakowa na odcinku powyżej 100 mb. Odbioru dokonała komisja w składzie: Wójt Gminy Gowarczów Pan Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Pani Marzena Dziewit, Radny Pan Marian Żurawski oraz Pan Krzysztof Chmielewski, Przedstawiciel Wykonawcy Pan Jan Kubicki oraz Inspektor Nadzoru. Przebudowane drogi przyczynią się do zwiększenia zarówno bezpieczeństwa mieszkańców jak i komfortu jazdy oraz znacznie usprawnią komunikację. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 150.000,00 zł.

Ćwiczenia RENEGADE

Ćwiczenia RENEGADE

„ĆWICZENIA RENEGADE” w dniach 6-9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha

Więcej o: OFICJALNE OTWARCIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728

OFICJALNE OTWARCIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha w dniu 02 października 2020 roku przed Urzędem Gminy w Gowarczowie oficjalnie przywitał zaproszonych na tę uroczystość licznie przybyłych gości. Inwestycja o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 przejście przez Gowarczów” rozpoczęła się w dniu 18 lutego 2020, koszt inwestycji wyniósł 4miliony 200 tyś.złotych, w której to zrealizowano:

długość odcinka dróg asfaltowych – 1570 mb

długość odcinka chodników – 2350 mb

długość odcinka kanalizacji deszczowej -1200 mb

W imieniu mieszkańców Pan Wójt Stanisław Pacocha wyraził zadowolenie z przebudowanej drogi 728. Inwestycja odpowiada na potrzeby użytkowników tej drogi jako kierowców, a także pieszych na co dzień z niej korzystających.

Droga ta była długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców Gminy Gowarczów, ułatwi ona dojazd do posesji, zarówno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę chodników. Nadmienić należy, iż kanalizacja deszczowa usprawni odbiór nadmiaru wód opadowych, które to były utrudnieniem dla pieszych.

Po przemówieniu Wójt Gminy Pan Stanisław Pacocha zaprosił zebranych do uroczystego przecięcia wstęgi w składzie:

Posła na Sejm RP Mariusza Goska

Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Tomasza Jamka

Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Marcina Piętaka

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Damiana Urbanowskiego

Przewodniczącego Rady Gminy Gowarczów Sławomira Stańczyka

Sekretarza Gminy Gowarczów Marzenę Dziewit

Starostę Koneckiego Grzegorza Pieca

Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Pacochę

Radnego Rady Powiatu Roberta Plecha

Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. APP w Gowarczowie Piotra Muchę

Wiceprezesa firmy BUDROMOST Grzegorza Adamusa

Dyrektora ds. wykonawstwa w firmie BUDROMOST Dominika Podsiadło

Inspektora Nadzoru Krzysztofa Gwóźdź

Kierownika Budowy Andrzeja Stolarczyka

Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce i Echem Dnia

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Konkurs Spisowy 2-4 października 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach, Radio Kielce oraz gazeta Echo Dnia zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.

Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się samodzielnie przez Internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mają szansę na wygranie atrakcyjnych nagród.

Co zrobić, żeby wygrać zestaw atrakcyjnych upominków?

Wystarczy wypełnić formularz spisowy na stronie https://spisrolny.gov.pl,
a następnie przesłać email z odpowiedzią na pytanie:
Jaką metodę wybrałeś/aś, żeby spisać się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020?

Zgłoszenia należy przesyłać od 2 do 4 października br. na adres e-mail: kielcekonkursy_psr@stat.gov.pl. Do wiadomości trzeba dołączyć klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, szczegóły w Regulaminie Konkursu na stronie https://kielce.stat.gov.pl/.

Zgłoszenia przesłane po terminie lub niekompletne (bez klauzuli) nie będą brane pod uwagę.

Do wygrania atrakcyjne nagrody (dla pierwszych piętnastu osób) –nie czekaj, liczy się kolejność zgłoszeń!

Pierwsza osoba otrzyma zestaw: słuchawki JBL oraz pendrive, a kolejne czternaście –  parasol automatyczny i piłkę do piłki nożnej.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają informację drogą mailową (pocztą zwrotną). Nagrody będzie można odebrać do 30 listopada br. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, pok. nr 1 (Informatorium).