Więcej o: Spotkanie w sprawie kurników

Spotkanie w sprawie kurników

W czwartek 14 marca bieżącego roku w świetlicy wiejskiej w Skrzyszowie odbyło się spotkanie pomiędzy Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą, radnymi Rady Gminy Gowarczów, przedstawicielem Inwestora inwestycji polegającej na budowie kurników w Skrzyszowie oraz mieszkańcami gminy Gowarczów: głównie sołectw Skrzyszów, Korytków, Gowarczów i Bernów. Na spotkaniu mieszkańcy i radni Rady Gminy Gowarczów przedstawili przedstawicielowi Inwestora zdecydowany sprzeciw dla inwestycji.

Ponadto na spotkaniu zostały poruszone problemy i wątpliwości mieszkańców co do planowanej inwestycji.

Przedstawiciel Inwestora udzielił odpowiedzi na część pytań mieszkańców i lokalnych władz a także zobowiązał się że wraz z Zarządem Spółki Stofarm podejmą decyzję czy będą inwestycję kontynuować czy jej zaprzestaną. Stanowisko Inwestora ma być w najbliższym czasie przekazane do Wójta

Pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że w dniach 21-22 marca 2019 roku w godzinach 8:00 – 15:00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2018-2019 w budynku starej plebanii przy ulicy Kościelnej.

Więcej o: Bardzo kobieco i kwieciście podczas tegorocznego Dnia Kobiet w Gowarczowie

Bardzo kobieco i kwieciście podczas tegorocznego Dnia Kobiet w Gowarczowie

08 marca na hali sportowej SP przy ul. S. Żuka w Gowarczowie odbyły się Gminne Obchodu Dnia Kobiet pt. „Kobiety i kwiaty”. Po powitaniu Pań przez Wójta Stanisława Pacochę wieczór poprowadziła Pani Elwira Sibiga – Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Spotkanie toczyło się w romantycznej, nieco sentymentalnej tematyce Kobiet i kwiatów. W nastrojowy klimat wprowadził  Rafał Sak prezentując najpiękniejsze przeboje przełomu lat 60 i 70-tych.

Zebrani poznali bliżej poezję Pani Agnieszki Czarneckiej – poetki, polonistki od zawsze związanej z ziemią świętokrzyską. Autorka wybrała ze swojej bogatej twórczości wiersze nawiązujące do tematyki spotkania oczarowując publiczność. Piękne utwory zaśpiewały też Panie z zespołu wokalnego działającego przy CKiAL „Ale Babki”.

Wieczór zakończył program muzyczny Daniela Felińskiego – młodego wokalisty z terenu gminy, który aktualnie szkoli swój warsztat w jednej z warszawskich szkół muzycznych.

Czytaj więcej „Bardzo kobieco i kwieciście podczas tegorocznego Dnia Kobiet w Gowarczowie”
Więcej o: Sesja Rady Gminy z tematem budowy kurników

Sesja Rady Gminy z tematem budowy kurników

We wtorek 05 marca odbyło się VI posiedzenie Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich przybyłych. Informacje odnośnie wydanych zarządzeń w minionym miesiącu przestawił  sekretarza Wojciech Owczarek, a następnie sprawozdanie o pracach Wójta w okresie pomiędzy sesjami przedstawiła Pani zastępca Marzena Dziewit.

Skarbnik gminy Pani Justyna Płuciennik przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w spawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2019 rok.

Radni podczas sesji rozpatrzyli m.in. uchwały w sprawie wyrażenia zgodny an sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów do oddziałów przedszkolnych i szkół oraz wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 czy zmian w Statucie Gminy Gowarczów.

Czytaj więcej „Sesja Rady Gminy z tematem budowy kurników”

FLORIANY 2019

Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP

Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

Życzenia z okazji dnia Dnia Kobiet

OGŁOSZENIE

W dniu 14.03.2019r. (czwartek) o godzinie 1300w świetlicy wiejskiej w Skrzyszowie odbędzie się spotkanie przedstawicieli firmy Stofarm z mieszkańcami wsi Skrzyszów.

Spotkanie będzie dotyczyło planowanej inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 2016 DJP na gruntach wsi Skrzyszów.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam na to spotkanie.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Wielkie zakończenie projektu „NOWA ERA KOMPUTERA”.

1 marca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” realizowanego przez Gminę Gowarczów.
Wszystkim licznie przybyłam uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział w bezpłatnych szkoleniach, a skorzystało z nich 150 mieszkańców z terenu gminy.
W ramach projektu zakupiono 12 komputerów przenośnych (laptop), które po zakończeniu realizacji projektu zostaną przekazane Szkole Podstawowej w Gowarczowie. Ponadto dla osób biorących udział w szkoleniu na zakończanie czekały niespodzianki, które zostały rozlosowane podczas spotkania. Wójt Gminy Gowarczów Pan Stanisław Pacocha ufundował laptop, który trafił w ręce Pani Marianny Wróbel zaś ufundowana przez sponsora piła mechaniczna i profesjonalny strój pilarza do Pani Eweliny Tochman. Obie Panie, do których uśmiechnął się los są mieszkankami Rudy Białaczowskiej.
Szkolenia „NOWA ERA KOMUTERA” odbywały się w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw. Przeprowadzone kursy pozwoliły uczestnikom nabyć umiejętności i uzyskać wiedzę w zakresie: korzystania z internetu, poczty e-mail, komunikatorów internetowych, zakładania i prowadzenia konta na portalach społecznościowych, systemów informatycznych, wyszukiwania informacji w Internecie, pobierania i wysyłania plików, podstawowej obróbki zdjęć, programów biurowych i użytkowych, prowadzenia strony www/fanpage/bloga czy obsługi bankowości internetowej.
Projekt realizowany był od początku września ubiegłego roku do końca lutego 2019 i dofinansowany został w 100 % z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosiła 84 tysiące złotych.

Zebrania sprawozdawcze OSP Bębnów oraz OSP Gowarczów

W ostatnią sobotę odbyły się ostatnie dwa spotkania sprawozdawcze w OSP Bębnów oraz OSP Gowarczów.  W  zebraniu w OSP Bębnów uczestniczyli Komendant Gminny Kazimierz Kosierkiewicz , pracownik Urzędu Gminy w Gowarczowie Katarzyna Arcab, Prezes oraz druhna i druhowie z jednostki.  Przewodniczącym zebrania został druh Leszek Matynia.  Skarbnik druhna Edyta Pluta przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Prezes druh Zbigniew Ocetek przedstawił plan działalności na kolejny rok. W zebraniu w OSP w Gowarczowie uczestniczyli Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Końskich st. kpt. Ryszard Stańczak, Sekretarz Zarządu Powiatowego  OSP  Tadeusz Nowakowski, Komendant Gminny Kazimierz Kosierkiewicz, pracownik Urzędu Gminy w Gowarczowie Katarzyna Arcab, Prezes oraz druhny i druhowie z jednostki.  Zebranie poprowadził Prezes jednostki druh Stefan Szambelan. Sprawozdanie z finansowe za 2018 r. przedstawił Skarbnik druh Mariusz Kot, natomiast sprawozdanie z działalności przedstawił Naczelnik druh Tadeusz Kosierkiewicz.