Przebudowa świetlicy w Bernowie

Zakończyły się prace związane z przebudową budynku świetlicy wiejskiej miejscowości Bernów. Zakres prac obejmował m.in. prace ziemne i fundamentowe, prace murowe i konstrukcyjne, montaż stolarki, wykonanie nowych podłóg i nowych okładzin ściennych, instalacje sanitarne i zbiornik n nieczystości, wymianę instalacji elektrycznej czy wykonanie prac izolacyjnych. Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Bezpieczniej na wyjeździe ze Szkolnej w Krakowską

 W Gowarczowie na ok 90 metrowym odcinku ul. Szkolnej przy zjeździe na ul. Krakowską (trasa 728) położono nową nawierzchnię. Odcinek drogi został uprzednio sfrezowany.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w tym newralgicznym punkcie oraz usprawni dojazd do jednego ze sklepów.

Konserwacja rowów na terenie gminy

Aktualnie trwają prace polegające na pogłębianiu przydrożnych rowów. W miejscowości Giełzów zadanie objęło ok 700-metrowy odcinek wraz ze ścinką poboczy, w Bernowie pogłębiany jest ok 500 metrowy odcinek wraz z remontem 3 zjazdów gospodarczych, zaś w miejscowości Rogówek jest to odcinek ok 500 metrów oraz remont 9 zjazdów gospodarczych.

Więcej o: W Skrzyszowie wyczyszczono przydrożne rowy

W Skrzyszowie wyczyszczono przydrożne rowy

W ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2018 rok w miejscowości Skrzyszów wyczyszczone zostały przydrożne rowy. Inwestycja obejmowała również wymianę istniejących przepustów. Działanie podjęto mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych

Tony żywności dla potrzebujących

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 w dniu 29 października do Gowarczowa dostarczono 12 ton żywności z Kieleckiego Banku Żywności.

Wśród asortymentu znalazło się 7 artykułów spożywczych: cukier, olej rzepakowy, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, makaron, szynka drobiowa.

Z programu skorzysta ponad 800 osób z terenu gminy Gowarczów. Sprawne rozdzielanie żywności to efekt pracy pracowników GOPS-u w partnerstwie z wójtem Stanisławem Pacochą i ks. proboszczem Markiem Maciążek.

Ponadto w dniu 8 listopada odbędą się warsztaty kulinarne prowadzone przez Kielecki Bank Żywności, na które serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok”.

Więcej o: W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

18 października została zakończona i odebrana przebudowa drogi wewnętrznej w Gowarczowie tuż przy „starym” Wikariacie polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na długości 83,5 m. Przebudowa obejmowała szereg zadań: wykonanie koryta pod nawierzchnię, ustawianie obrzeży betonowych, wykonie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórce elementów chodnika z masy bitumicznej czy regulacji wysokościowej studni teletechnicznej.

Świetlica w Bębnowie po przebudowie

Z początkiem października zakończona została inwestycja nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej  w miejscowości Bębnów w ramach zadania „Budowa, przebudowa i doposażenie ogólnopolskiej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Gowarczów”. Prace remontowe polegały na wykonaniu robót betonowych i konstrukcyjnych, robót murowych, wymianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu prac izolacyjnych.

Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Więcej o: Droga gminna w Skrzyszowie przebudowana

Droga gminna w Skrzyszowie przebudowana

W miejscowości Skrzyszów „Piaski” zakończono i odebrano następną inwestycję. Prace polegały na przebudowie drogi gminnej wraz z poboczami na odcinku 958 metrów o szerokości jezdni 4 metry. Wymieniono również istniejący przepust znajdujący się pod tą drogą.

Wszystkie inwestycje tego typu stwarzają odpowiednie warunki komunikacyjne zwiększające przepustowość i bezpieczeństwo użytkowników.

Zrealizowana inwestycja drogowa w Rogówku

  Na terenie Gminy Gowarczów trwają prace inwestycyjne w sferze infrastruktury transportowej. Właśnie zakończone zostały prace polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 0428 T Gowarczów – Rogówek – Baczyna w miejscowości Rogówek na odcinku długości 995 mb.

Ta długo wyczekiwana przebudowa ta wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego ale również zwiększenie płynności i komfortu ruchu.