Więcej o: Gminny „Dzień Dziecka i Rodziny”

Gminny „Dzień Dziecka i Rodziny”

Zabawa w niedzielne popołudnie na placu przy Szkole Podstawowej przyciągnęła mieszkańców gminy. Z inicjatywy Pana Wójta Stanisława Pacochy z okazji Dnia Dziecka zaproszeni zostali wszyscy i mali i duzi do wspólnej zabawy, a atrakcji nie brakowało.

Strefa profilaktyki z samochodami i motorami służb mundurowych policji i OSP cieszyły się dużym zainteresowaniem. Widowiskowy pokaz umiejętności i gaszenie pożaru w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Bębnowa przyciągnął uczestników festynu, a przejażdżka wozami strażackimi była fantastycznym dopełnieniem pokazów.

Strefa atrakcji z darmowymi dmuchanymi zjeżdżalniami i zamkami dała upust energetycznym szaleństwom dzieci.

Strefa grillowania w której czekały pyszne smakołyki przyciągała aromatycznym zapachem. Ponadto przygotowana została strefa wystawowa młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej która również prowadziła liczne gry, konkursy i zabawy, a także lubiane malowanie buziek. Na scenie wystąpili mali artyści uczęszczający na zajęcia muzyczne do GCKiB Zuzanna Larecka, duet Nela Kubka i Karinka Bors, Lenka Jaroszyńska, Milena Michałowska, Kinga Banasik, gościnnie wystąpiła utalentowana Zuzanna Wilk, a także pojawiły się małe występy artystyczne dzieci ze szkoły podstawowej. Reprezentacja tancerek w składzie Zuzanna Sarba, Antonina Sobczyńska, Natalia Kot, Ewa Kopeć, dały pokaz umiejętności „Salsy i Bachaty” podkreślając tym samym rangę sportu w życiu każdego człowieka. Na placu tuż obok sceny można było obejrzeć „Zwierzaki w kolorze” czyli wystawę rzeźby pracowni kreatywnej dedykowanej rodzicom.

Na zakończenie gość muzyczny MIARA rozkręcił i rozśpiewał naszą widownie do wspólnego pląsania i hulania nawet na scenie tuż obok artysty.

Więcej o: Droga powiatowa Bernów – Giełzów zakończona!

Droga powiatowa Bernów – Giełzów zakończona!

W dniu dzisiejszym odbył się końcowy odbiór długo wyczekiwanej drogi powiatowej Nr 0433T, która to miała bardzo  ważne znaczenie dla mieszkańców dwóch sołectw Bernowa i Giełzowa. Stan drogi powiatowej był w bardzo złym stanie technicznym, była to droga piaszczysta, którą nie dało się przejechać. Została ona poszerzona i otrzymała nową, asfaltową nawierzchnię oraz obustronne pobocza. Nadmienić należy, że w dużej mierze to zasługa wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacocha, która to dołożyła wszelkich starań aby ta droga po tylu latach powstała. W odbiorze końcowym uczestniczyła Pani wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Pan Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit, Wykonawca P.P.H.U. „KAMI” oraz przedstawicie Zarządu Dróg Powiatowych na czele z Panem Dyrektorem Stanisławem Mościńskim. Mamy nadzieję, iż będzie dużo więcej takich  inwestycji na terenie naszej gminy.

Więcej o: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bębnowa na podium

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bębnowa na podium

W  niedzielę w Rudzie Malenieckiej odbyły się powiatowe zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gminę Gowarczów reprezentowała MDP z Bębnowa, która spisała się znakomicie, zajmując 3 miejsce na 10 drużyn startujących w zawodach.

Drużynę z Bębnowa reprezentowali:

1. Bartek Kowalski

2. Wiktor Juszyński

3. Amelka Kobalczyk

4. Dominik Pręcikowski

5. Adam Kobalczyk

6. Jan Majewski

7. Iga Grzelka

8. Bartek Polewany

9. Kamil Grzegorczyk

10. Mateusz Kołodziejczyk

      Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bębnowa jest również zwycięzcą  gminnych zawodów pożarniczych, które odbyły się w ubiegłym roku w Korytkowie.  Na uwagę zasługuje  fakt, że to właśnie z tej drużyny wywodzą się zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Iga Grzelka i Jan Majewski.  Gratulacje i podziękowania należą się zarówno uczestniczącym bezpośrednio w zawodach jak i przygotowującym drużynę do zawodów, Jakubowi i Rafałowi Raczyńskim.

      Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności. Wśród dopingujących młodych  strażaków nie zabrakło Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy, Sołtys Bębnowa i Radnej Katarzyny Sobczyńskiej i Radnego Mariusza Kulety.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie informuje, że od dnia 23.05.2023r. kwalifikuje osoby i rodziny spełniające warunki do skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ w Podprogramie 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2268) u których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł na każdą osobę w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach Podprogramu 2021 Plus są proszone o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka. Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji do Programu udzielamy od poniedziałku do piątku osobiście w godzinach pracy Ośrodka 730 – 1530 lub pod numerem tel. 048/ 672-40-37.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne drogi gminne w trakcie przebudowy

Informujemy, iż kolejne 4 odcinki niżej wymienionych dróg na terenie Gminy Gowarczów są w trakcie przebudowy:

Droga gminna nr 324004T Korytków – Kurzacze

Doga gminna nr 324003T Gowarczów – Komaszyce

Drogi gminna nr 324005T Korytków – Bernów

Drogi gminna wewnętrzna w miejscowości Borowiec.

Nadmienić należy, iż drogi te wymagały gruntownej przebudowy. Otrzymają oną nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami. Zakończenie wszystkich inwestycji przewidujemy na początek lipca.

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego w Skarżysku-Kamiennej

zaprasza na konsultacje indywidualne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego

Wysoce zjadliwa grypy ptaków (HPAI)

Zdjęcie ptaka (mewy)

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzono obecność  ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), oraz możliwość przenoszenia przez dzikie ptaki wirusa H5N1. Na terenie województwa świętokrzyskiego pierwszy taki przypadek stwierdzono u łabędzi w marcu br. na terenie gminy Ruda Maleniecka. Aktualnie potwierdzono przypadek wirusa również u mew śmieszek w gminie Wiślica.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwraca się z prośbą o niezwłoczne przekazywanie informacji o znalezionych padłych dzikich ptakach. Zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach lub do odpowiednich do miejsc znalezienia  Powiatowych Inspektorów Weterynarii.

Więcej o: XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 28 kwietnia 2023 roku odbyła się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. W sesji udział wzięło 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gowarczów, gdzie zostały przeznaczone środki finansowe na kastracje zwierząt domowych i przebudowę dróg w miejscowości Bębnów. Na uwagę zasługują też uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Gowarczów w miejscowości Ruda Białaczowska i Gowarczów.