Ogłoszenie-zmiana nazw ulic

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Gowarczów,
że w dniu 2 czerwca 2017 roku o godz.18:00
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarczowie
ul. Warszawska nr 17 odbędzie się zebranie wiejskie.

Temat zebrania:
– zmiana nazw ulic: Plac XX-lecia PRL, ul. Karola Świerczewskiego, ul. Armii Ludowej.

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha

Więcej o: Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

       W ramach Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna gościła dwie grupy przedszkolaków.
Dzieci wysłuchały informacji o zasadach korzystania – wypożyczania książek, zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników. Swobodnie „buszowały” wybierając interesujące ich książki. Zgodnie ze zwyczajem naszej biblioteki jest wysłuchanie głośnego czytania wybranego tekstu. Naszym gościom czytano wesołe wierszyki. Maluchy również chętnie odpowiadały na zadawane zagadki związane ze znanymi bajkami.
Na zakończenie przedszkolaków poczęstowano słodkościami.