Gazyfikacja gminy

Gowarczów, dnia 17.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

 Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Gowarczów informuję, że odbyły się wstępne rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach dotyczące gazyfikacji gminy Gowarczów. Ustalono iż aby Polska Spółka Gazownictwa wybudowała sieć gazową w poszczególnych miejscowościach gminy niezbędne jest zadeklarowanie się jak największej liczby mieszkańców w danej miejscowości o podłączeniu się do sieci gazowej.

Aby zrealizować tą inwestycję proszę zainteresowanych mieszkańców o pobranie ankiety dostępnej pod adresem: link do ankiety lub w pokoju 306 w Urzędzie Gminy w Gowarczowie, wypełnienie jej i złożenie w Urzędzie Gminy w Gowarczowie.

Informacje na temat ankiety udzielane będą w pokoju 306, osoba do kontaktu Agnieszka Kot.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Więcej o: Sesja Rady Gminy ze zgodnym budżetem na 2019 rok.

Sesja Rady Gminy ze zgodnym budżetem na 2019 rok.

W piątek 28 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się ostatnie w tym roku  posiedzenie Rady Gminy. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Sławomira Stańczyka Radnemu Grzegorzowi Ciołkiewiczowi wręczono zaświadczenie o wyborze. Radny złożył też ślubowanie.

Wśród ważniejszych uchwał było przyjęcie przygotowanego projektu budżetu na rok 2019 oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Oba dokumenty został pozytywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  oraz przyjęty jednomyślnie przez wszystkich Radnych Gminy Gowarczów.

Wójt Stanisław Pacocha dziękował Radzie za zgodne głosowanie i wyraził przekonanie, że pomimo potrzeb większych niż dostępne środki finansowe przyszłoroczny budżet zostanie optymalnie wykorzystany i z pewnością wpłynie na wzrost bezpieczeństwa, polepszenie infrastruktury oraz komfortu życia codziennego mieszkańców naszej gminy.

Sesję zakończyły życzenia noworoczne złożone przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego i Za-cę Przewodniczącego Rady Gminy.

Przedświąteczny XVI Turniej o Puchar Wójta Gminy Gowarczów i Prezesa ks „Tęcza” Gowarczów

15 grudnia 2018r. w Hali sportowej Szkoły Podstawowej odbył się XVI turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Gowarczów.
W turnieju udział wzięło 5 drużyn, które w pierwszej fazie turnieju zagrały systemem „każdy z każdym”. W kolejnej części turnieju odbyły się półfinały oraz mecz o III oraz I miejsce.
Najlepszym zawodnikiem wybrany został Łukasz Ryszkiewicz, królem strzelców – Kamil Stępień a najlepszym bramkarzem – Daniel Krzyważnia.

Czytaj więcej „Przedświąteczny XVI Turniej o Puchar Wójta Gminy Gowarczów i Prezesa ks „Tęcza” Gowarczów”