Więcej o: Przedszkole w szkole podstawowej

Przedszkole w szkole podstawowej

W Szkole Podstawowej przy ul. S. Żuka w Gowarczowie – dziś wielkie otwarcie punktu przedszkolnego po długim okresie oczekiwania najmłodsi mają do dyspozycji piękną i nowoczesną placówkę. Koszt inwestycji to 300 tysięcy złotych. Poprzednia sytuacja lokalowa nie pozwalała na bezpieczne funkcjonowanie tej placówki dlatego względy bezpieczeństwa były priorytetem dla włodarza gminy Gowarczów. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał gospodarz Gminy Gowarczów Wójt Stanisław Pacocha wraz z Sekretarzem Marzeną Dziewit oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej Pawłem Skowronem i Wicedyrektor Iwoną Kłosek, a także mali przedstawiciele grupy zerówek. Na najmłodszych czekał słodki poczęstunek ufundowany przez przedstawicieli władz lokalnych. Do punktu będą uczęszczały dzieci dwóch grup zerówek i dwóch grup przedszkolnych ponieważ miejsca mają na tyle dużo by swobodnie się bawić i uczyć. Na uroczystość otwarcia przybyły również lokalne media i wsparły swoją obecnością to wydarzenie.