REMONT CMENTARZA W BĘBNOWIE ZAKOŃCZONY

Informuję, iż dnia 30 października zakończyły się prace remontowe cmentarza jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej, znajdującego się w m. Bębnów , gm. Gowarczów.

Cmentarz wojenny jeńców i żołnierzy AR usytuowany jest na terenie lasu, wykonane prace remontowe przyczyniły się do poprawy estetyki tego obiektu.

Zakres prac remontowych obejmował:

remont pomnika głównego, tj.: wykonanie nowych tynków wraz z pomalowaniem na dotychczasowy kolor; obłożenie dolnej części pomnika, podstopni i stopni płytami z granitu w kolorze szarym; obłożenie słupków betonowych przy bramie głównej płytami granitu w kolorze szarym wraz z zamontowaniem nakrywek z granitu; odczyszczenie ogrodzenia oraz wymianę uszkodzonych paneli betonowych na nowe również betonowe; wymianę przy mogiłach zbiorowych starych betonowych krawężników na nowe betonowe; wyrównanie ziemi kwater, oraz obsianiu kwater trawą; wyrównanie, przełożenie, wymianie uszkodzonych płyt oraz oczyszczenie wszystkich alejek chodnikowych; zerwanie płyt na alei głównej i ułożenie na nowo alei z szarej kostki betonowej.

Wójt Gminy Gowarczów