Więcej o: 70 – WALENTYNKI RAZEM

70 – WALENTYNKI RAZEM

Niewiele jest par w Polce, które mogły by pochwalić się tak długim stażem małżeństwa. Mieszkańcy gminy Gowarczów, którzy przez całe swoje życie zamieszkiwali w Giełzowie w święto zakochanych obchodzili swoją 70 rocznicę ślubu. Państwo Helena i Lucjan Kałuża przeżyli wiele w swoim życiu, wspominali trudny okres wojny, ale dziś cieszą się zdrowiem. Pani Helena Kałuża ma 90 lat, a jej małżonek Lucjan Kałuża 94 lata. Mają czterech synów i doczekali się pięcioro wnucząt i dziesięcioro prawnucząt.

Przy tej okazji nie mogło zabraknąć władz Gminy Pana Wójta Stanisława Pacochy , Pani Sekretarz Marzeny Dziewit oraz pracownika Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleny Jarzębowskiej, którzy obdarowali jubilatów pięknym prezentem okolicznościowym, kwiatami oraz życzeniami: ta rocznica zwana również kamienną niech będzie przykładem dla wszystkich małżeństw naszego powiatu, aby czuwał nad wami patron zakochanych, byście mogli obchodzić również 75 brylantową rocznicę ślubu.

Serdeczne gratulacje w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Gowarczów.

Więcej o: Wizyta Wojewody Świętokrzyskiego

Wizyta Wojewody Świętokrzyskiego

W dniu 12 lutego 2020 Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z Panią Sekretarz Gminy Marzeną Dziewit gościli Pana Wojewodę Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza. Tematem rozmów były przede wszystkim sprawy związane z naszym regionem, planowanymi inwestycjami oraz działaniami na rzecz społeczności. Dzięki takim wizytą podnosimy poziom współpracy na linii samorządów. 

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

W dniach 11-12 luty 2020 roku do Gminy Gowarczów trafiło 12040 kg. żywności. Wśród produktów żywnościowych znalazły się: cukier biały, olej rzepakowy, ryż, sok jabłkowy, mleko, makaron, fasola, ser żółty.  Z tej formy pomocy skorzystało 700 osób z terenu Gminy Gowarczów. Była to pierwsza   z czterech transz żywności . Dzięki uprzejmości księdza proboszcza  za magazyn posłużył budynek starej Plebanii. Sprawna dystrybucja była wynikiem zaangażowania Wójta Gminy Gowarczów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej o: Noworoczne spotkanie samorządowców

Noworoczne spotkanie samorządowców

„Osiem gmin, jeden powiat” to hasło tegorocznego spotkania samorządowców powiatu koneckiego, które odbyło w piątek 31 stycznia 2020 w Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Końskich. Piękna idea jaką podkreślił w swoim przemówieniu Starosta Konecki Grzegorz Piec, nich przyświeca działaniom wszystkim samorządowcom. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Gminy Gowarczów reprezentowani przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Pacochę, Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochę, Sekretarz Gminy Marzenę Dziewit, Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tomasza Młynarczyka, Radnych Gminy Mariana Żurawskiego, Katarzynę Sobczyńską, Mariusza Kuletę, Pawła Stańczyka, Pawła Kamodę, Emila Juszyńskiego. Tradycyjnie na spotkaniu nie zabrakło życzeń noworocznych, występów artystycznych, nagród i poczęstunek. Wyróżnienie za promowanie powiatu koneckiego otrzymała Parafialna Akcja Katolicka w Gowarczowie w imieniu, której wyróżnienie odebrał prezes Janusz Bielecki.

Więcej o: GAZYFIKACJA GMINY GOWARCZÓW

GAZYFIKACJA GMINY GOWARCZÓW

W dniu 06.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Gowarczowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Stanisława Pacochy i Sekratrza Gminy: Marzeny Dziewit z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach: Panem Mariuszem Liskiem. Spotkanie dotyczyło gazyfikacji gminy Gowarczów.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach zadeklarował iż do końca 2020 r. sieć gazowa w miejscowości Rogówek zostanie oddana do użytku.

Kolejną miejscowością zaplanowaną do wykonania sieci gazowej jest Brzeźnica.

Rozmawiano również na temat innych miejscowości w gminie Gowarczów. Polska Spółka Gazownictwa prowadzi aktualnie analizę opłacalności budowy sieci gazowej w miejscowościach: Korytków, Kupimierz, Bernów, Kurzacze, Stare Pole i Kamienna Wola.

Spotkanie w dniu 06.02.2020 r. było efektem przekazanych przez Władze gminy ankiet mieszkańców, którzy zadeklarowali potrzebę podłączenia się do sieci gazowej.

Ankiety nadal można składać w Urzędzie Gminy w Gowarczowie (dostępne w pokoju 306).

Więcej o: Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze w OSP Giełzów jest już za nami, odbyło się w ubiegłą sobotę 01.02.2020 r. Zebranie otworzył Prezes OSP Giełzów druh Ryszard Arcab natomiast poprowadził druh Marek Jończyk. W zebraniu uczestniczyli Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Komendant Gminny OSP Kazimierz Kosierkiewicz, pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Arcab, oraz druhowie z jednostki OSP Giełzów. Skarbnik jednostki druh Marek Rynkiewicz przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz plan działalności na rok 2020. Zarząd jednostki OSP Giełzów otrzymał jednogłośne absolutorium za okres sprawozdawczy. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Wójt Gminy Stanisław Pacocha podziękował druhom z jednostki OSP Giełzów za całoroczna współpracę oraz gotowość bojową. Zebranie sprawozdawcze w OSP Borowiec nie odbyło się z uwagi na nieobecność druhów z w/w jednostki.

Pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Gowarczów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie uprzejmie informują, że zgodnie z podpisaną umową w dniu 7 stycznia 2020 roku ze Związkiem Stowarzyszeń Kielecki Bank Żywności rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019/2020.

W dniu 10 lutego 2020 roku do Gminy Gowarczów trafi pierwsza transza żywności.

Osoby zakwalifikowane do w/w programu proszone są o zgłaszanie się po odbiór żywności w dniach 11-12 luty 2020 roku do budynku po starej Plebanii przy ulicy Kościelnej.

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikalności osoby najbardziej potrzebującej tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.