Więcej o: Noworoczne spotkanie samorządowców

Noworoczne spotkanie samorządowców

„Osiem gmin, jeden powiat” to hasło tegorocznego spotkania samorządowców powiatu koneckiego, które odbyło w piątek 31 stycznia 2020 w Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Końskich. Piękna idea jaką podkreślił w swoim przemówieniu Starosta Konecki Grzegorz Piec, nich przyświeca działaniom wszystkim samorządowcom. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Gminy Gowarczów reprezentowani przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Pacochę, Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochę, Sekretarz Gminy Marzenę Dziewit, Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tomasza Młynarczyka, Radnych Gminy Mariana Żurawskiego, Katarzynę Sobczyńską, Mariusza Kuletę, Pawła Stańczyka, Pawła Kamodę, Emila Juszyńskiego. Tradycyjnie na spotkaniu nie zabrakło życzeń noworocznych, występów artystycznych, nagród i poczęstunek. Wyróżnienie za promowanie powiatu koneckiego otrzymała Parafialna Akcja Katolicka w Gowarczowie w imieniu, której wyróżnienie odebrał prezes Janusz Bielecki.

Więcej o: GAZYFIKACJA GMINY GOWARCZÓW

GAZYFIKACJA GMINY GOWARCZÓW

W dniu 06.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Gowarczowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Stanisława Pacochy i Sekratrza Gminy: Marzeny Dziewit z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach: Panem Mariuszem Liskiem. Spotkanie dotyczyło gazyfikacji gminy Gowarczów.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach zadeklarował iż do końca 2020 r. sieć gazowa w miejscowości Rogówek zostanie oddana do użytku.

Kolejną miejscowością zaplanowaną do wykonania sieci gazowej jest Brzeźnica.

Rozmawiano również na temat innych miejscowości w gminie Gowarczów. Polska Spółka Gazownictwa prowadzi aktualnie analizę opłacalności budowy sieci gazowej w miejscowościach: Korytków, Kupimierz, Bernów, Kurzacze, Stare Pole i Kamienna Wola.

Spotkanie w dniu 06.02.2020 r. było efektem przekazanych przez Władze gminy ankiet mieszkańców, którzy zadeklarowali potrzebę podłączenia się do sieci gazowej.

Ankiety nadal można składać w Urzędzie Gminy w Gowarczowie (dostępne w pokoju 306).