KOLEJNE WNIOSKI NA DROGI ZŁOŻONE…

I nie zasypiamy gruszek w popiele czyli wykorzystujemy kolejną szansę na to by drogi w Gminie Gowarczów były wyremontowane. Korzystając z uzupełniającego naboru ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok Nasza gmina złożyła wnioski o pozyskanie środków na remont gminnych dróg.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Pan Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha złożył pięć wniosków, tym razem dotyczących remontu pięciu odcinków dróg na terenie Gowarczowa:

  1. Remont drogi gminnej, ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie (324002T). Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 419 870,56 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% – 335 896 zł, wkład własny 20% – 83 974,56 zł.
  2. Remont drogi gminnej niepublicznej, ul. Kopernika w Gowarczowie. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 102 418,54 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80 % – 81 934,00 zł, wkład własny 20% – 20 484,54 zł.
  3. Remont drogi gminnej niepublicznej, ul. Zamkowa w Gowarczowie. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 161 225,81 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% – 128 980,00 zł., wkład własny 20% – 32 245,81 zł.
  4. Remont drogi gminnej niepublicznej, ul. Mickiewicza w Gowarczowie. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 58 562,57 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% – 46 850,00 zł., wkład własny 20% – 11 712,57 zł
  5. Remont drogi gminnej niepublicznej, ul. Kościelna w Gowarczowie. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 147 111,50 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% – 117 689,00 zł., wkład własny 20% – 29 422,50 zł.

W przypadku  otrzymania dofinansowania wszystkie inwestycje rozpoczną się jeszcze w 2020 r.

Wartość wszystkich zdań: 889 188,98 zł.

Wartość dofinansowania: 711 349,00 zł.

Wartość wkładu własnego: 177 839,98 zł. Obecnie wnioski są na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

Gmina Gowarczów złożyła wnioski na dofinansowanie remontów dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.