Informacja !!!

Zgodnie z zarządzeniem  nr  0050.74.2020 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 02 września 2020 roku, w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2020 roku przypadający w sobotę informujemy, że w dniu 18 września 2020 roku tj. (piątek) Urząd Gminy w Gowarczowie będzie nieczynny.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

XXI sesja Rady Gminy

W poniedziałek 7 września odbyła się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. W sesji uczestniczyło 12 z 15 radnych oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Końskich Pani Jolanta Pacocha. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Wśród rozpatrywanych uchwał na uwagę zasługuje uchwała dotycząca zmian w budżecie gminy Gowarczów na 2020 rok w tym  np. zwiększenie wydatków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gowarczów.

Radni rozpatrzyli również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Gowarczów nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Podjęcie uchwały dotyczącej komunalizacji nieruchomości (dróg) będących własnością Skarbu Państwa, ale w zarządzie Gminy Gowarczów przyczyni się do uregulowania stanu prawnego dróg znajdujących się na terenie miejscowości Bernów.

Więcej o: Parafialne Dożynki w gminie Gowarczów

Parafialne Dożynki w gminie Gowarczów

Uroczysta Msza Święta Parafialnych Dożynek odbyła się w niedzielę 6 września 2020 o godzinie 12:00 licznie zebrali się parafianie by zgodnie z tradycją podziękować za tegoroczne plony, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz Pan Wójt Stanisław Pacocha, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Końskich Pani Jolanta Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Radni Gminy Gowarczów i Sołtysi. Przygotowaniem uroczystości tegorocznych Dożynek Parafialnych zaangażowały się wioski Bernów, Kurzacze, Stare Pole i Sielec, które wykonały piękny Wieniec z motywem łodzi i ryby według projektu Pani Aleksandry Śmietany.

Czytaj więcej „Parafialne Dożynki w gminie Gowarczów”