Więcej o: Prace budowlane sieci kanalizacyjnej w Rudzie Białaczowskiej i Bębnowie postępują!

Prace budowlane sieci kanalizacyjnej w Rudzie Białaczowskiej i Bębnowie postępują!

W czerwcu 2020 roku została podpisana umowa z Firmą Usługowo – Handlowa MARK-MAT z siedzibą w Przysusze na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Ruda Białaczowska i Bębnów Gmina Gowarczów. Do początku września zrealizowano już prawie 40% planowanych robót. Na ul. Głównej sfrezowana została częściowo nawierzchnia asfaltowa, a braki czasowo uzupełnione są kruszywem. W tym okresie musimy szczególnie uważać, gdy poruszamy się samochodami po odcinkach, na których prowadzone są prace. Ponieważ prace postępują dosyć dynamicznie, często obejmują zasięgiem całą szerokość drogi. Nad postępem prac nie tylko czuwa Inspektor Nadzoru ale również Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Radnymi Sołectwa Bębnów Panią Katarzyną Sobczyńską i Panem Mariuszem Kuletą.

O dalszym postępie prowadzonych prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.