Więcej o: WOŚP w Gowarczowie

WOŚP w Gowarczowie

Po raz drugi mieszkańcy naszej gminy włączyli się w zbiórkę pieniędzy w ramach 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze pod opieką p. Małgorzaty Żurawskiej od wczesnych godzin porannych kwestowali nie tylko na ulicach Gowarczowa ale też w sołectwach gminy: Bębnowie, Rudzie Białaczowskiej a nawet w Sielcu.

Główne wydarzenie artystyczne oraz licytacje odbyły się w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Wśród przybyłych nie mogło zabraknąć naszych gminnych i powiatowych włodarzy: Pana Wójta Stanisława Pacochy oraz wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacochy. Po powitaniu zebranych przez dyrektor Elwirę Sibigę-Gärtner swój recital dała debiutująca, młoda zdolna solistka Alicja Okła, która zaśpiewała również własne kompozycje. Widowiskowym artystycznym akcentem były też solowe pokazy taneczne młodych tancerek z terenu naszej gminy, kształcących swój warsztat w Studiu Tańca Point.

Na bloki licytacji przedmiotów i usług przekazanych przez darczyńców złożyła się zarówno dziecięca literatura jak i różnorodne rękodzieło czy najnowsza płyta CD Pani Katarzyny Gärtner ale też usługa pielęgnacji ogrodów czy sesja zdjęciowa. Na wszystkich, którzy przychodzili do CKiAL zasilić puszkę, czekały ciepłe napoje, domowe ciasto, okazjonalna strefa foto oraz przede wszystkim serdeczna, radosna atmosfera tworzona przez wolontariuszki.

Wieńczącym wydarzeniem było wieczorne symboliczne „światełko do nieba” przed wejściem do budynku CKiAL.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia i zapraszamy na przyszłoroczny wspólny 32 Finał WOŚP.

Więcej o: Przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka

Przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka

W czwartkowy wieczór Pan Wójt Stanisław Pacocha był gościem na przedstawieniu zorganizowanym dla Babć i Dziadków z okazji Ich święta przez uczestników zajęć kreatywnych Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.

Dzień Babci i Dziadka jest w CKiAL wielkim wydarzeniem i szczególnie ważnym. A to przez wzgląd na wyjątkowość osób jakimi są Babcie i Dziadkowie, których dzieciaki darzą wielką miłością.

Na koniec przedstawienia mali artyści wręczyli swoim Babciom i Dziadkom własnoręcznie zrobione obrazki sznurkiem malowane.

Takim obrazem został obdarowany również wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha, który w tym roku tym bardziej z wielką radością uczestniczył w tym wydarzeniu integrując się z dziadkami sam obchodząc po raz pierwszy w tym roku Dzień Dziadka.

Więcej o: Uroczystość patriotyczna w 160 rocznicę Powstania Styczniowego.

Uroczystość patriotyczna w 160 rocznicę Powstania Styczniowego.

W niedzielę 29 stycznia br. w kościele parafialnym pod wezwaniem Św Apostołów Piotra i Pawła w Gowarczowie została odprawiona uroczysta msza święta przez ks. proboszcza Dariusza Stańczyka za poległych powstańców w 160 Rocznicę Powstania Styczniowego.
Po mszy nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny pod Grób Nieznanego Żołnierza gdzie zostali pochowani zamordowani powstańcy.
Pod pomnikiem przybyli goście oddali hołd poległym w Powstaniu, złożyli wieńce i zapalili znicze.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć Wójta Gminy Gowarczów Pana Stanisława Pacochy wraz z małżonką Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Panią Jolantą Pacocha oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka z którym Pan Wójt złożył wieniec ku czci Bohaterów Powstania Styczniowego.
W uroczystości wzięli udział wspaniali licznie przybyli goście, Ułani ze Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr. Hubala, Motocykliści Rajdu Katyńskiego, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz lokalne społeczeństwo.

Więcej o: Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy.

W czwartek 26 stycznia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy, które może zaznaczyć się na kartach historii naszej Gminy.

Po powitaniu zebranych przez za-ce przewodniczącego Rady Tomasza Młynarczyka oraz podjęcia uchwał związanych z bieżącymi zmianami w tegorocznym budżecie sesję zajął temat możliwości odzyskania przez gminę Gowarczów praw miejskich. Gowarczów jako jedna z siedmiu gmin w województwie świętokrzyskim otrzymała prawo do ubiegania się o przywrócenie utraconych praw miejskich. Pozwala na to chociażby zabudowa i plan urbanistyczny centrum jak i bogata historia miejscowości, Jest to propozycja rządowa w związku z ogólnopolskimi obchodami 160-lecia Powstania Styczniowego . Wójt Stanisław Pacocha oraz z-ca Jan Wieruszewski nakreślili z jakimi zmianami może wiązać się przyjęcie praw miejskich. Poza prestiżem Gowarczów jako miasto może się np. ubiegać o dodatkowe środki zewnętrzne na rozwój i infrastrukturę za czym iść może zwiększenie potencjału inwestycyjnego oraz turystycznego całej gminy. Zmiana statusu pozostawia nadal otwarte możliwości sięgania po dotacje z PROW-u. Co ważne dla wszystkich mieszkańców podatki pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Rada zgodnie podjęła uchwałę zarówno dotyczącą możliwości przywrócenia praw miejskich oraz formy przeprowadzenia konsultacji społecznych. Już w lutym w sołectwach rozpoczną się zebrania z mieszkańcami, na których włodarze odpowiadać będą na pytania a swoje zdanie będzie można wyrazić wypełniając stosowną ankietę.

Bieg patriotyczny w Gowarczowie w 160 rocznicę Powstania Styczniowego

W 160 rocznicę Powstania Styczniowego mieszkańcy Gowarczowa wzięli udział w inicjatywie zorganizowanej przez ks. proboszcza Dariusza Stańczyka, dyrektora szkoły oraz władze gminy.

1863 metry tyle liczyła trasa biegu który rozpoczął się od szkoły podstawowej im. Jana Pawła II skąd w duchu patriotycznej postawy za wolność pobiegli chętni uczestnicy. Ulicami Gowarczowa pobiegli w stronę kościoła św. Rocha. Kolejnym punktem na trasie biegu był kościół św. App. Piotra i Pawła, a ostatnim etapem cmentarz parafialny gdzie były wręczane medale.

Przed bramą cmentarza parafialnego w szeregu ustawieni uczestnicy odbierali medale za udział w biegu z rąk przedstawicieli gminy Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tomasza Młynarczyka, Radnej Gminy Gowarczów Katarzyny Sobczyńskiej, a także por. WP Mariusza Komorowskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością.

Szlachetna inicjatywa organizatorów zakończyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza gdzie w minucie ciszy oddany został hołd poległym w Powstaniu. Uczestnicy złożyli znicze, a także odśpiewali hymn państwowy.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej

W ostatnim czasie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz ze Skarbnikiem Gminy Justyną Płuciennik podpisali umowę z firmą Mar Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej”. Przedmiotowa inwestycja opiewa na kwotę 9 490.003, 50 zł. z czego 4 992.725,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast wkład własny gminy wynosi 4 497.278,50 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji określono na wiosnę 2024 r. O postępach prac  będziemy informowali na bieżąco.

Informacja dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031.

Wójt Gminy Gowarczów informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie przystąpił do opracowania wyżej wymienionej Strategii dla naszej Gminy. Na potrzeby opracowania tego dokumentu strategicznego został powołany Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031

Strategia  jest dokumentem niezbędnym w pracy Ośrodka, na podstawie którego można ubiegać się  o środki finansowe z zewnętrznych źródeł, między innymi z funduszy unijnych. Celem dokładnego zdiagnozowania sytuacji społeczno-gospodarczej naszej gminy zrealizujemy między innymi badanie sondażowe wśród mieszkańców. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej, elektronicznej ankiety dotyczącej lokalnych problemów społecznych. Ankieta jest anonimowa a wyniki w formie zbiorczej posłużą do przygotowania diagnozy społecznej na potrzeby niniejszej Strategii. Ankietę można wypełnić do dnia 13 stycznia 2023 roku.

Ankieta:

https://forms.gle/NDFjmMPLTL6kT4X4A