Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej świadczy bezpłatne usługi informacyjne na temat Funduszy Europejskich, aktualnych możliwościach dofinansowania, konkursach, programach, dotacjach i pożyczkach.

Ulotka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich