URZĘDOWY OBOWIĄZEK REJESTRACJI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Końskich informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1592), podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają na terytorium RP bulwy ziemniaków, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pełna treść informacji.