Ćwiczenia obronne 2016

Na terenie gminy Gowarczów w dniu 28 października 2016 r. w godzinach: od 8:00 do 15:00 zostało przeprowadzone gminne ćwiczenie obronne nt: „Kierowanie osiąganiem stanu gotowości obronnej czasu kryzysu w gminie Gowarczów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa działaniami o charakterze terrorystycznym”
W gminnym ćwiczeniu obronnym wzięli udział:
1. Zastępca Wójta Gminy
2. Sekretarz Gminy.
3. Zastępca Skarbnika Gminy.
4. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
5. Obsada Stałego Dyżuru Wójta.
6. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Gowarczowie.
7. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi.
8. Przedstawiciele KP Policji w Końskich.
9. Komendant Gminny OSP.
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Gowarczowie.
11. Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Gowarczów.
Kierownikiem Gminnego Ćwiczenia Obronnego był Wójt Stanisław Pacocha.
W czasie ćwiczenia realizowane były epizody praktyczne związane z ewakuacją Szkoły Podstawowej w Gowarczowie w związku z zagrożeniem terrorystycznym. O godz. 11:45 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowarczowie otrzymał telefon od anonimowego rozmówcy z informacją, że na terenie szkoły podłożony został ładunek wybuchowy. Natychmiast zostały uruchomione wszystkie służby ratownicze (policja, straż, służba zdrowia) oraz powiadomiono Wójta Gminy. Dyrektor szkoły zarządził i przeprowadził ewakuację uczniów oraz pracowników szkoły. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby natychmiast przystąpiły do realizacji swoich zadań oraz zabezpieczyły miejsce zdarzenia, policja przeszukała cały budynek Szkoły.
Ćwiczenia zakończyły się zebraniem wszystkich uczestników w sali w Szkole Podstawowej w Gowarczowie, gdzie nastąpiło omówienie przebiegu poszczególnych etapów, uzyskanych efektów i podsumowanie, podczas którego Wójt Gminy podkreślił, że było ono sprawdzianem dobrej współpracy i wzajemnego współdziałania gminnych struktur organizacyjnych realizujących zadania obronne z policją i ochotniczą strażą pożarną oraz zespołem ratunkowym.
Ćwiczenie to stworzyło możliwość praktycznego sprawdzenia obowiązujących procedur przewidzianych do realizacji w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Jako organizatorzy składamy podziękowania wszystkim uczestnikom ćwiczenia za ich zaangażowanie i entuzjazm w wykonywaniu powierzonych zadań. Ich działanie zdecydowanie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie.