Zebrania dotyczące funduszu sołeckiego

We wrześniu we wszystkich sołectwach gminy Gowarczów odbywają się zebrania dotyczące funduszu sołeckiego uchwalonego na 2019 rok. Do tej pory odbyły się zebrania w miejscowościach Bębnów, Kamienna Wola, Kurzacze oraz Bernów. Kolejne zebrania odbywać się będą sukcesywnie do końca września. Zachęcamy mieszkańców poszczególnych sołectw do aktywnego uczestniczenia w  zebraniach gdyż obejmują one przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na terenie sołectwa.