Odbiór drogi w Kurzaczach

   W dniu 12 września w miejscowości Kurzacze odbył się odbiór drogi gminnej. W wyniku zrealizowanego zadania, na odcinku ponad 250 mb  powstała asfaltowa nawierzchnia oraz pobocza. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz usprawni komunikację w tej części gminy.