Zrealizowana inwestycja drogowa w Rogówku

  Na terenie Gminy Gowarczów trwają prace inwestycyjne w sferze infrastruktury transportowej. Właśnie zakończone zostały prace polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 0428 T Gowarczów – Rogówek – Baczyna w miejscowości Rogówek na odcinku długości 995 mb.

Ta długo wyczekiwana przebudowa ta wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego ale również zwiększenie płynności i komfortu ruchu.