W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

18 października została zakończona i odebrana przebudowa drogi wewnętrznej w Gowarczowie tuż przy „starym” Wikariacie polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na długości 83,5 m. Przebudowa obejmowała szereg zadań: wykonanie koryta pod nawierzchnię, ustawianie obrzeży betonowych, wykonie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórce elementów chodnika z masy bitumicznej czy regulacji wysokościowej studni teletechnicznej.