Przebudowa świetlicy w Bernowie

Zakończyły się prace związane z przebudową budynku świetlicy wiejskiej miejscowości Bernów. Zakres prac obejmował m.in. prace ziemne i fundamentowe, prace murowe i konstrukcyjne, montaż stolarki, wykonanie nowych podłóg i nowych okładzin ściennych, instalacje sanitarne i zbiornik n nieczystości, wymianę instalacji elektrycznej czy wykonanie prac izolacyjnych. Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”