Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie

W gminie Gowarczów obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. App, Piotra i Pawła w Gowarczowie w intencji Ojczyzny. Mszę rozpoczęto w samo południe od wspólnego zaśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”

Po mszy świętej uroczystości przeniosły się do Kamiennej Woli. Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie – Elwira Sibiga powitała wszystkich zebranych m.in.  Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka,Wójta Stanisław Pacochę, z-cę wójta Marzenę Dziewit, radnych, sołtysów, poczty sztandarowe z jednostek OSP w Gowarczowie oraz poszczególnych sołectw oraz Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, harcerzy z Gowarczowa, księży: wikarego Adama Głuszka z parafii z Gowarczowa i Adama Kaszubę – proboszcza parafii w Petrykozach  oraz przybyłych gości i mieszkańców.

 Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego wójt w przemówieniu odniósł się do postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego a następnie zebrani przeszli pod okolicznościową tablicę. Po odsłonięciu i poświęceniu pod tablicą przedstawiciele Gminy złożyli okolicznościowy wieniec. Widnieje na niej napis: „Mieszkańcy byłej gminy Stużno z siedzibą w Kamiennej Woli wybudowali tu w latach 30-tych obelisk poświęcony Józefowi Piłsudskiemu – twórcy niepodległego państwa Polskiego. Z braku konserwacji uległ on zniszczeniu. Tablicę pamiątkową ufundowali w 100-lecie odzyskania niepodległości Wójt Gminy i Mieszkańcy Kamiennej Woli. Dn.11.11.2018r”.

Kolejny etap uroczystości odbył się w świetlicy. Licznie zebrana społeczność wypełniła salę po brzegi. Krótki program artystyczny przedstawili dzieci i młodzież (wspomnienie o Marszałku zaśpiewał zespół wokalny w składzie: Klara Brzezińska, Michalina Dróżdż, Dominika Fąfara oraz Jan Banasik a o pieśń o niepodległości solistka Weronika Kaniowska; wstępy do utworów odczytał przedstawiciel młodzieży Wojciech Juszyński). Następnie głos zabrał gość specjalny – były mieszkaniec wsi Kamienna Wola podpułkownik mgr Wojska Polskiego w stanie spoczynku Stefan Śmietana. Pan Stefan bardzo obszernie i ciekawie przedstawił historię miejscowości opierając się na informacjach zebranych przez lata z publikacji, przekładów ustnych oraz własnych wspomnień. Uzupełnieniem wystąpienia była wystawa archiwalnych fotografii dotyczących Kamiennej Woli udostępnionych przez mieszkańców oraz z archiwów Szkoły Podstawowej w Gowarczowie oddział Filialny w Kamiennej Woli. Zebrani chętnie przeglądali też kronikę szkoły, w której znajdują się zdjęcia i informacje od początków istnienie szkoły czyli z lat 20-tych ubiegłego wieku do połowy lat 80-tych.

Uroczystości 11 listopada to część Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Gowarczowie. Już dziś serdecznie zapraszamy na koncert połączony z wystawą i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych na przełomie listopada i grudnia w hali sportowej SP w Gowarczowie.