Sprawna i zgodna sesja Rady Gminy

W czwartek 29 listopada  odbyła się II sesja Rady Gminy nowej kadencji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk a Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przedstawił informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń mijającego miesiąca.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Gowarczowie Jan Chojnacki oraz Paweł Skowron przedstawili sprawozdania z funkcjonowania Szkół Gminy Gowarczów za rok 2017/2018 oraz odpowiedzieli na pytania radnych.

W sesji wziął też udział prezes PGK Końskie Mirosław Szustak. Wizyta miała na celu szczegółowe wyjaśnienie skąd wzięły się tak radykalne podwyżki ceny za wywóz śmieci. Jak mówił Pan Szustak  są to następstwa decyzji podjętych na szczeblu centralnym oraz polityki rządu. Obecnie za wywóz śmieci gmina Gowarczów zapłaci ponad 100% więcej w skali roku.

Wzrosły też taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W związku z powyższym radni podjęli uchwalę w zwiększenia dopłat z budżetu gminy.

Radni głosowali za ustaleniem składów osobowych do komisji Rady Gminy Gowarczów działających w kadencji na lata 2018-2023 (są to: Komisja Rewizyjna Komisja Gospodarki i Finansów, Komisja Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisja Samorządowa).

Ponadto radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości gruntowych, które są pierwszym krokiem w stronę stworzenia zalewu w Rudzie Białaczowskiej.

Od tej sesji radni korzystają z terminali do elektronicznego głosowania.