Trzecia sesja Rady Gminy nowej kadencji

W piątek 14 grudnia odbyła się  III sesja Rady Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Następnie skrót najistotniejszych działań i wydarzeń z poprzedniego miesiąca pracy przedstawił Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Sesja obejmowała wiele zagadnień dotyczących opłat  m.in.: rozpatrzenie uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (w tym podatek leśny będzie mniejszy w stosunku do roku obecnego, natomiast wzrośnie podatek rolny); w naszej gminie tak jak w całej Polsce wzrośnie też wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11 zł od osoby za odpady segregowane oraz 20 zł od osoby za odpady niesegregowane).

Radni zgodnie powołali również Komisję Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, wprowadzili regulamin dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów oraz regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Gowarczów inwestycji realizowanych w ramach programu organizowania niskiej emisji dla Gminy Gowarczów.

Na zakończenie posiedzenia Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim zebranym zdrowych ,spokojnych wesołych świat spędzonych w rodzinnej atmosferze.