INFORMACJA

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że zgodnie z zarządzeniem 0050.44.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania dzień 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od pracy dzień ten był odpracowany dnia 13 kwietnia 2019 roku.

Wójt
/-/ Stanisław Pacocha