VIII sesja Rady Gminy

We wtorek 30 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając zebranych radnych, pracowników urzędu, sołtysów, przedstawicieli jednostek oraz mieszkańców.
Skrót informacji odnośnie wydanych zarządzeń w ostatnim miesiącu przestawiła Pani Renata Gwardecka, a następnie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przybliżył skrót najważniejszych wydarzeń kończącego się miesiąca, jak również informacje dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji m.in. trwającej przebudowy boiska, uzupełnianie dróg gminnych kruszywem, inwestycji w oświetlenie uliczne w sołectwach Bębnów i Borowiec. Na wjeździe na teren gminy postawione też zostaną „witacze”.

Radni na sesji jednomyślnie rozpatrzyli uchwały dotyczące wparcia dla dzieci z terenu gminy: określono warunki i regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów z terenu gminy wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami w sporcie czy działalności artystycznej; Gmina Gowarczów finansować będzie też transport dzieci i uczniów, wobec których nie ma obowiązku zapewniania bezpłatnego transportu do szkół i oddziałów przedszkolnych.
Radni zdecydowali również, że nieruchomość wchodząca w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem po byłym ośrodku zdrowia w Gowarczowie będzie mogła być zbyta. Plany przystosowania tego budynku jako dzienny dom seniora nie spotkały się z aprobatą samych seniorów, przede wszystkim ze względu na zbyt dużą odległość od centrum więc pomysł ten najprawdopodobniej nie będzie realizowany w tym obiekcie.
Podczas dyskusji obradujący wyrazili też ubolewanie nad działaniami, a w zasadzie brakiem działań ze strony powiatu koneckiego w kwestii starania się o środki wojewódzkie na remont dróg powiatowych przebiegających zarówno przez naszą gminę oraz jak się okazuje również większość pozostałych gmin powiatu.