IX sesja Rady Gminy

IX sesja Rady Gminy Gowarczów

W czwartek 29maja odbyła się IX sesja Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Radny Gminy Tomasz Młynarczyk witając wszystkich zebranych. O wydanych w ostatnim miesiącu zarządzeniach poinformowała Pani Renata  Gwardecka, a następnie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przeprowadził skrót najważniejszych wydarzeń i działań kończącego się  miesiąca m.in. zakończenie remontu remizy w Bębnowie, rozpoczęcie prac związanych z równaniem dróg gminnych kruszywem czy sołeckie spotkania integracyjne.

Po raz pierwszy Radni otrzymali Raport o stanie Gminy Gowarczów – jest to nowy dokument, który co roku do 31 maja przedstawić ma organ władzy wykonawczej. Przedłożony dokument przedstawia działania i efekty w każdej sferze zadań samorządu za poprzedni rok. Raport  opublikowany został na stronie gowarczow.bip.gov.pl i na najbliższej sesji  odbyć się na debata nad raportem, w której może wziąć udział każdy zainteresowany.

Radni podczas sesji rozpatrzyli uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok a co za tym idzie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022. W wyniku tych przesunięć budżetowych przeprowadzone będą m.in. działania: przebudowa drogi w miejscowości Kupimierz, czyszczenie stawu w Bernowie czy inwestycja przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola – od września wszystkie grupy przedszkolne będą mieściły się w budynku szkoły przy ul. Żuka.

Podczas posiedzenia podejmowano też tematy stanu dróg. Wg ustaleń podczas spotkania Wójta z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego prace remontowe drogi 728 przebiegającej przez naszą gminę rozpoczną się jeszcze w tym bądź w przyszłym roku; rozpoczynają się prace wykaszania poboczy na ternie gminy. W kwestii powstania zbiornika wodnego w Rudzie Białaczowskiej na ten rok przewidziane jest opracowanie stosownej koncepcji. Radni zwrócili też uwagę na przyjrzenie się i skontrolowanie rzutu beczek z nieczystościami z terenu gminy.

 Na zakończenie sesji padły też życzenia z okazji obchodzonego w ostatnim czasie Dnia Samorządowca.