OGŁOSZENIE

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami  i podobnymi prognozami meteorologicznymi na najbliższy okres, Wójt Gminy Gowarczów apeluje do mieszkańców o bardzo racjonalne używanie wody z sieci wodociągowej tylko do niezbędnych celów.

W przypadku nadmiernego poboru wody mogą nastąpić utrudnienia lub braki w dostawie wody.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha