Gmina dostanie dofinansowania na drogi

Zgodnie z informacją otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, złożone przez naszą gminę wnioski w ramach funduszu dróg samorządowych, dotyczące przebudowy dróg gminnych uzyskały dofinansowanie w wysokości 60%.

Informacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (PDF)