Międzypokoleniowa wycieczka

Dzięki wsparciu Wójta wielopokoleniowa grupa z terenu gminy 16 lipca zwiedziła ciekawe miejsca ziemi sandomierskiej. Wyjazd spotkał się z aprobatą zarówno starszego jak i młodszego pokolenia. Swoją wędrówkę po Opatowie zwiedzający rozpoczęli przy kapliczce św. Jana Nepomucena wsłuchując się w słowa przewodnika PTTK-u ciekawie przybliżającego historię regionu i zwiedzanych obiektów. Następnym punktem był klasztor oo. Benedyktynów, gdzie znajduje się kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w stylu barokowym z bardzo bogato zdobionym sklepieniem prezentującym sceny z życia Maryi (polichromie Maryjne). Kolejnym na trasie zwiedzania była Brama Warszawska, jedyna z czterech, która zachowała się jako pozostałość po murach obronnych. Tuż przy bramie znajduje się romańska Kolegiata św. Marcina z nietypowymi malowidłami w prezbiterium przedstawiającymi historyczne sceny bitewne.

Pod rynkiem Opatowa przebiega 400-metrowa Podziemna Trasa Turystyczna składająca się z połączonych ze sobą dawnych piwnic i składów miejskich – pozostałość po czasach świetności miasta Opatów. Przestrzeń wykorzystywana jest teraz również jako miejsce wystaw czasowych m.in. obrazów lokalnych twórców.

Kolejnym etapem wyprawy było zwiedzanie pełnego magii i tajemniczości Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, który należy do późnorenesansowych budowli włoskich w typie „palazzo in fortezza” łączącymi cechy wygodnej rezydencji z cechami obronnymi. Ciekawską jest podejrzenie, że został on zbudowany na wzór kalendarza – za czym przemawiają liczby: ilość wież, dużych sal, pokoi czy okien odpowiadające odpowiednim elementom kalendarza. Ogromne wrażenie zrobiła nie tylko ciekawa architektura ale też bardzo malownicze położenie ruin pięknie komponujące się z okolicą.
Grupa była bardzo zadowolona z wyjazdu, zwłaszcza że wyprawie towarzyszyła zarówno znakomita pogoda jak i humory.