Nowa pracownia komputerowa w gowarczowskiej szkole

W jednej z sal SP przy ul. Szkolnej powstała właśnie nowoczesna pracownia komputerowa – jedna z 49 z terenu województwa świętokrzyskiego udostępnianych bądź doposażanych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. W ramach
projektu realizowanego na podstawie umowy o partnerstwie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Gowarczów doposażono pracownię w 24 stanowiska zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem, z najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla uczniów, 1 stanowisko dla nauczyciela oraz router. Dzięki tej inwestycji pracownia jest dostosowana do aktualnych standardów i poprawi strukturę informatyczną w szkole.
Wartość projektu to 81000,00 zł netto w tym: 60 750,00 zł to dofinansowanie unijne a 20 250,00 to wkład własny Gminy Gowarczów.
Projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Priorytetowa 7-Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i jest realizowany na obszarach obszarach wiejskich, o najtrudniejszym dostępie do usług publicznych.