Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Dnia 08.08.2019 w Urzędzie Gminy Gowarczów miało miejsce bardzo ważne spotkanie dla naszej miejscowości z ważnymi przedstawicielami regionu, a mianowicie Członkiem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Mariuszem Goskiem oraz Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damianem Urbanowskim. Tematem rozmów była planowana przebudowa dróg na odcinku ul. Warszawskiej, ul. Plac XX-lecia oraz ul. Krakowskiej. Na tym etapie ważną rolę odgrywa uszczegółowienie planowanej inwestycji tak, aby zaspokoić również oczekiwania mieszkańców oraz innych uczestników dróg ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo.