Zebranie sprawozdawcze

zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze w OSP Giełzów jest już za nami, odbyło się w ubiegłą sobotę 01.02.2020 r. Zebranie otworzył Prezes OSP Giełzów druh Ryszard Arcab natomiast poprowadził druh Marek Jończyk. W zebraniu uczestniczyli Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Komendant Gminny OSP Kazimierz Kosierkiewicz, pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Arcab, oraz druhowie z jednostki OSP Giełzów. Skarbnik jednostki druh Marek Rynkiewicz przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz plan działalności na rok 2020. Zarząd jednostki OSP Giełzów otrzymał jednogłośne absolutorium za okres sprawozdawczy. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Wójt Gminy Stanisław Pacocha podziękował druhom z jednostki OSP Giełzów za całoroczna współpracę oraz gotowość bojową. Zebranie sprawozdawcze w OSP Borowiec nie odbyło się z uwagi na nieobecność druhów z w/w jednostki.