GAZYFIKACJA GMINY GOWARCZÓW

spotkanie, gazyfikacja

W dniu 06.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Gowarczowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Stanisława Pacochy i Sekratrza Gminy: Marzeny Dziewit z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach: Panem Mariuszem Liskiem. Spotkanie dotyczyło gazyfikacji gminy Gowarczów.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach zadeklarował iż do końca 2020 r. sieć gazowa w miejscowości Rogówek zostanie oddana do użytku.

Kolejną miejscowością zaplanowaną do wykonania sieci gazowej jest Brzeźnica.

Rozmawiano również na temat innych miejscowości w gminie Gowarczów. Polska Spółka Gazownictwa prowadzi aktualnie analizę opłacalności budowy sieci gazowej w miejscowościach: Korytków, Kupimierz, Bernów, Kurzacze, Stare Pole i Kamienna Wola.

Spotkanie w dniu 06.02.2020 r. było efektem przekazanych przez Władze gminy ankiet mieszkańców, którzy zadeklarowali potrzebę podłączenia się do sieci gazowej.

Ankiety nadal można składać w Urzędzie Gminy w Gowarczowie (dostępne w pokoju 306).