Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Partyzantów

W kwietniu zakończona została inwestycja pod nazwą „budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gowarczów przy ulicy Partyzantów”. Wybudowana sieć wodociągowa ma długość około 300m. Nadmienić należy, iż nowo wybudowany odcinek sieci wodociągowej został podłączony do istniejącej sieci. Stanowi układ współdziałający elementów, których zadaniem jest zaopatrzenie odbiorców w wodę dobrej jakości. Budowa wodociągu wpłynie korzystnie na lokalnych mieszkańców i pozwoli zagwarantować satysfakcjonujący poziom usług.