Odbiór drogi w Brzeźnicy

Budowa drogi w Brzeźnicy

Pomimo pandemii zaplanowane inwestycje drogowe są realizowane. 05 maja odbył się odbiór drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Brzeźnica. Przebudowa obejmowała odcinek 520 m, a w zakres robót wchodziło m.in. wykonanie jezdni szerokości 4,0 m na całym odcinku oraz obustronnych poboczy szerokości 0,5 m. Inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na w/w odcinku brzeźnickiej drogi.