Zalew w Rudzie Białaczowskiej

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę małego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ruda Białaczowska. Do 30.11.2021 termin na opracowanie dokumentacji. Zbiorniki takie pomagają zarówno w łagodzeniu skutków suszy jak i zapobieganiu powodzi. Poprawiają bilans wodny w okolicy i wpływają pozytywnie na niwelowanie skutków jej deficytu. Współtworzą środowisko naturalne oraz sprzyjają funkcjonowaniu wielu ekosystemów. Stanowią również atrakcję turystyczną, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miejscowości.

(zdj. udostępnione dzięki TKN24)