Ogłoszenie

Urząd Gminy w Gowarczowie zawiadamia mieszkańców Gminy Gowarczów, że w dniu 30.05.2020 r., (sobota) Gminny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie do godziny 1200

   Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha