UMOWA NA BUDOWĘ KANALIZACJI – PODPISANA

Umowa na kanalizację

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy miało miejsce podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Ruda Białaczowska i Bębnów, Gmina Gowarczów. Przy podpisaniu obecni byli Pan Wójt Stanisław Pacocha, Pani Skarbnik Justyna Płuciennik, wykonawca FU-H „ MARK – MAT” oraz trzech inspektorów nadzoru.

W dniu dzisiejszym został również przekazany teren budowy, a termin zakończenia inwestycji zgodnie z zawartą umową do 30.06. 2021 roku.