ODBIÓR DRÓG

Drogi gm. Gowarczów

W gminie Gowarczów z dniem 04 czerwca 2020 do użytku oddano trzy drogi gminne publiczne, to inwestycja zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 % w miejscowościach Bernów, Kamienna Wola oraz Kupimierz.

Odbioru dokonali Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, kierownik budowy Łukasz Nartowski oraz inspektor nadzoru Jerzy Michalski, a także przedstawiciele Rady Gminy Gowarczów poszczególnych sołectw, Kamienna Wola Tomasz Młynarczyk, Korytków Paweł Stańczyk, Bernów Katarzyna Wosińska.

Inwestycja została zrealizowana przez zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp.z.o.o. ,Sp.k, z siedzibą we Włoszczowej.

W sołectwie Bernów wykonano dwa odcinki drogowe, ich łączna długość liczy ok. km, koszt inwestycji to ok. 400 tysięcy złotych. Stare i utrudniające komunikację drogi zastąpiła nawierzchnia o szerokości 4,5 metra wraz z mijankami. Powstały, także pobocza i rowy. Jezdnia w Bernowie ułatwi mieszkańcom dojazd do ich posesji. Jakiś czas temu wyremontowana została, biegnąca tamtędy droga powiatowa dzięki staraniom Radnej Powiatowej Jolanty Pacochy.

Widoczna jest współpraca z Radnymi Gminy Gowarczów, a także zadowolenie mieszkańców z poprawiającego się bezpieczeństwa i trafionych inwestycji drogowych.

Wójt zapowiada przebudowę kolejnych dróg wewnętrznych w gminie, już niedługo mają zostać ogłoszone przetargi na przebudowę ulicy Partyzantów w Gowarczowie oraz ulicy wewnętrznej w Komaszycach.