Trzydniowy maraton egzaminacyjny 2020

W dniu 16 czerwca 2020 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie rozpoczął się pierwszy dzień egzaminów, do którego przystąpiło 39 uczniów klas ósmych.

Dziś uczniowie zmagali się z językiem polskim, w kolejnych dniach napiszą egzamin z matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin rozpoczął się od przemówienia Dyrektora Szkoły Pawła Skowrona, następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Gowarczów Marzena Dziewit słowami otuchy wsparła obecnych na sali uczniów przystępujących do egzaminu życząc spokoju, koncentracji i wiary we własne siły.

Wiemy, że czas pandemii wywołuje w was dodatkowy stres pamiętajcie o tym, że szkoła dokłada wszelkich starań, abyście czuli się bezpiecznie.