OGŁOSZENIE

  Szanowni Państwo!

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, przekazujemy informację na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Urząd Gminy w Gowarczowie pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530  .

Sprawy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę obywatel.gov.pl i e PUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogę elektorniczną na adres e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia  1
26-225 GOWARCZÓW
TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie:

Plac XX-lecia  1

26-225 Gowarczów

TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Od dnia dzisiejszego tj. 19.10.2020 roku do odwołania do Urzędu Gminy w Gowarczowie można wejść jedynie w sprawach w których nie można załatwić za pomocą innych środków komunikacyjnych tj. akty zgonu.