INFORMACJE O GMINIE

  • Gmina Gowarczów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego.
  • Graniczy: od północnego-wschodu z województwem mazowieckim i położonymi w nim gminami Gielniów i Przysucha; od zachodu z województwem łódzkim i położonymi w nim gminami Białaczów i Opoczno; od południa z gminą Końskie w województwie świętokrzyskim.
  • Powierzchnia gminy wynosi: 100,96 km2, a swoim obszarem obejmuje 16 sołectw.
  • Gmina Gowarczów liczy 4786 mieszkańców.