Remont wewnątrz świetlicy w Bębnowie.

Z początkiem wiosny ruszyły prace remontowe polegające na malowaniu ścian wewnętrznych w świetlicy w Bębnowie w ramach funduszu sołeckiego. W pomieszczeniu powstaje również kominek wraz z nadmuchem, który to ogrzeje całą jej powierzchnię.

Dzięki inwestycji mieszkańcy sołectwa będą mogli częściej korzystać z tej przestrzeni, szczególnie w okresie zimowym oraz przejściowym – dotychczasowy system ogrzewania był mało wydajny i nieekonomiczny, a stan wewnętrznych ścian pozostawiał wiele do życzenia.

Pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Gowarczów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie uprzejmie informuje, że w dniach 7-8 maj 2019 roku w godzinach 8:00 – 15:00 w budynku starej plebanii na ulicy Kościelnej będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.


VIII sesja Rady Gminy

We wtorek 30 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając zebranych radnych, pracowników urzędu, sołtysów, przedstawicieli jednostek oraz mieszkańców.
Skrót informacji odnośnie wydanych zarządzeń w ostatnim miesiącu przestawiła Pani Renata Gwardecka, a następnie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przybliżył skrót najważniejszych wydarzeń kończącego się miesiąca, jak również informacje dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji m.in. trwającej przebudowy boiska, uzupełnianie dróg gminnych kruszywem, inwestycji w oświetlenie uliczne w sołectwach Bębnów i Borowiec. Na wjeździe na teren gminy postawione też zostaną „witacze”.

Czytaj więcej „VIII sesja Rady Gminy”

Wspaniałe przedstawienie wielkanocne w SP w Gowarczowie

W środę 17 kwietnia tuż przed świętami Wielkiej Nocy dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Gowarczowie wprowadziły  w świąteczny nastrój zebranych bardzo licznie zebraną publiczność. Poza dyrekcją szkoły (Janem Chojnackim,  Bożeną Adamczyk oraz Pawłem Skowronem), gronem nauczycielskim i uczniami na sali sportowej zagościli również wójt gminny Gowarczów Stanisław Pacocha z małżonką, dyrektor CKiAL Elwira Sibiga, gminni radni oraz oczywiście rodzice występujących pociech zaopatrzeni w aparaty fotograficzne.

Przedstawienie słowno-muzyczne przybliżające najpiękniejsze polskie tradycje wielkanocne pięknie dopełniały starannie dobrane kostiumy i ogromna kolorowa scenografia. Na scenie pojawiały się zarówno postaci z tradycyjnej polskiej wsi: gospodarze i zwierzęta jak również Wiosna, wielkanocne zające i eleganccy konferansjerzy. Nie zabrakło wjazdu wozem z dyngusowym Kurkiem i symbolicznego spryskiwania wodą.

Czytaj więcej „Wspaniałe przedstawienie wielkanocne w SP w Gowarczowie”

INFORMACJA

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że zgodnie z zarządzeniem 0050.44.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania dzień 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od pracy dzień ten był odpracowany dnia 13 kwietnia 2019 roku.

Wójt
/-/ Stanisław Pacocha

Fundacja ORLEN – DAR SERCA

Już za tydzień mija termin składania wniosków o darowiznę w programie „ORLEN dla Strażaków”.
Zgłoszenia będą przyjmowane TYLKO do 4 maja.

❗️❗️Uwaga ❗️❗️
Prosimy o upewnienie się, czy wypełnili Państwo poprawny wniosek. Po kliknięciu przycisku „Wypełnij wniosek” należy wybrać ✅ „ORLEN dla Strażaków”, a nie „darowizny dla organizacji”.

Rozpatrywać będziemy tylko wnioski złożone w programie „ORLEN dla Strażaków”. Apelujemy o maksymalną uwagę, przy wyborze wniosku.

Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne
Więcej o: Wielkanocne spotkanie seniorów

Wielkanocne spotkanie seniorów

W czwartkowe popołudnie 11 kwietnia seniorki ze Stowarzyszenia „Aktywni Seniorzy” spotkały się przy wielkanocnym stole. W spotkaniu uczestniczyli również goście – księża: Franciszek Bednarczyk i Adam Głuszek, którzy rozpoczęli od wspólnej modlitwy oraz Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Z-ca Wójta Pani Marzena Dziewit oraz Dyrektor CK i AL Elwira Sibiga, którzy składali zebranym moc najserdeczniejszych życzeń. Przedświąteczne spotkania stały się już tradycją i są miłym wypełnieniem czasu wolnego seniorów. Przy wielkanocnym stole nie tylko chwalono znakomite potrawy, nie zabrakło również wspólnego śpiewania okolicznościowych pieśni.

„LGD – U ŹRÓDEŁ” – nabór wniosków

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

działające na obszarze gmin:

Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn

Ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G w ramach działania 1.2.11 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne” oraz 2/2019/G w ramach działania 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace