Wsparcie finansowe na obszarze działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

        Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmuje swym obszarem 9 gmin: Końskie, Gowarczów, Stąporków, Ruda Maleniecka, Smyków,  Żarnów, Paradyż, Białaczów, Bliżyn. Wraz zatwierdzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiły się dalsze możliwości na rozwój obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład „LGD–U ŹRÓDEŁ”
w ramach inicjatywy LEADER. Po opracowaniu i pozytywnej ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie pozyskało środki w łącznej wysokości 8,5 mln zł na jej realizację. Oznacza to, że podmioty i mieszkańcy obszaru LGD będą mogli otrzymać wsparcie na realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców.

Czytaj więcej „Wsparcie finansowe na obszarze działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”.”

Więcej o: Zaproszenie

Zaproszenie

W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Wójt Gminy Gowarczów ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości szerokiego wsparcia doradczego w zakresie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg publicznych

            W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawców przebudowy dróg publicznych w Komaszycach i Starym Polu. Zamówienia spotkały się z dużym zainteresowaniem, złożono 5 ofert na przebudowę drogi publicznej w Starym Polu, zaś na przebudowę drogi publicznej w Komaszycach wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na w/w drogi złożył Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Rozpoczęcie prac zaplanowano w miesiącu sierpniu, zakończenie na koniec września br.

Inwestycje realizowane przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Odbiory końcowe dróg gminnych

Wczoraj odbyły się odbiory końcowe dróg gminnych w miejscowości Gowarczów; ul. Partyzantów oraz w Rudzie Białaczowskiej.

Zakład Budowlano – Drogowy  „DUKT” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  roboty budowlane na w/w drogach wykonał w terminie.

Nawierzchnia asfaltowa w Gowarczowie ul. Partyzantów już położona

        Informujemy, iż zostały zakończone prace związane z przebudową drogi w miejscowości Gowarczów ul. Partyzantów. W ostatnią sobotę została położona nawierzchnia asfaltowa na w/w drodze. To kolejna udana inwestycja w tym roku którą możemy się pochwalić.

Witamy

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Będziemy na niej starali się umieszczać informacje dotyczące naszej gminy, relacje z ciekawych wydarzeń, komunikaty itp. Sukcesywnie dodawać będziemy nowe wiadomości.