Równanie dróg kruszywem rozpoczęte!

      W tym tygodniu rozpoczęto na terenie Gminy Gowarczów równanie dróg gminnych kruszywem. Równanie dróg odbywać się będzie min w miejscowościach: Gowarczów; Bernów Kolonia, Brzeźnica, Bębnów, Kupimierz, Kurzacze, Kamienna Wola, Miłaków, Korytków i Ruda Białaczowska. Prace w w/w miejscowości zakończą się do 10 czerwca 2017 roku.

„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”

KONKURS DOTACJI NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu  pod nazwą

„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”

zapraszamy organizacje pozarządowe typu: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochotnicze straże pożarne itp., których cele statutowe są zgodne z celami wsparcia powyższego konkursu (patrz Regulamin)do składania propozycji projektów w następującym zakresie:

1)  budowa małych obiektów, odbudowa oraz przebudowa, obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),

2)  zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),

3)  zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp.),

4)  organizacja wydarzeń kulturalnych, festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Wnioski składane są do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Gminy!

Propozycje projektów planowanych do realizacji przez organizacje samorządowe należy składać w sekretariacie Urzędzie Gminy w Gowarczowie do dnia:  26 maja 2017 r. do godz. 15.30 na formularzach wniosków udostępnionych poniżej. Wnioski niewypełnione lub niepoprawnie wypełnione – nie będą przyjmowane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Ze względu na konieczność wniesienia przez Gminę obowiązkowego wkładu własnego w wysokości min. 20%, o zasadności przekazania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego do dalszej oceny zdecyduje Wójt Gminy Gowarczów.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zawiera regulamin:

–  REGULAMIN KONKURSU

–  Formularz WNIOSKU

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zastępcą Wójta Marzeną Dziewit
tel. 48 6724037

 

Wójt Gminy

Stanisław Pacocha

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej „„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ””

Więcej o: Ciąg dalszy wiosennych remontów dróg

Ciąg dalszy wiosennych remontów dróg

Kapryśna pogoda skutecznie przesuwała w czasie konieczne remonty dróg. Na zlecenie Gminy Gowarczów trwają obecnie remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Uzupełniane są ubytki i wymieniane fragmenty nawierzchni. Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem nie powinny trwać dłużej niż do końca tego tygodnia.

W najbliższym czasie planowane jest równanie dróg gminnych kruszywem.

Ogłoszenie-zmiana nazw ulic

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Gowarczów,
że w dniu 2 czerwca 2017 roku o godz.18:00
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarczowie
ul. Warszawska nr 17 odbędzie się zebranie wiejskie.

Temat zebrania:
– zmiana nazw ulic: Plac XX-lecia PRL, ul. Karola Świerczewskiego, ul. Armii Ludowej.

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha

Więcej o: Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

       W ramach Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna gościła dwie grupy przedszkolaków.
Dzieci wysłuchały informacji o zasadach korzystania – wypożyczania książek, zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników. Swobodnie „buszowały” wybierając interesujące ich książki. Zgodnie ze zwyczajem naszej biblioteki jest wysłuchanie głośnego czytania wybranego tekstu. Naszym gościom czytano wesołe wierszyki. Maluchy również chętnie odpowiadały na zadawane zagadki związane ze znanymi bajkami.
Na zakończenie przedszkolaków poczęstowano słodkościami.

Więcej o: Obchody dnia 3 maja

Obchody dnia 3 maja

W środę 3 maja w Gowarczowie odbyły się uroczystości 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka .

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła. Po uroczystym nabożeństwie odbył się  przemarsz  strażaków jednostek OSP z gminy z pocztami sztandarowymi, który prowadził druh Stanisław Pacocha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  na gowarczowski rynek, gdzie pod tablicą pamiątkową zostały złożone wiązanki kwiatów.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod remizę na ul. Warszawskiej,  przed którą odbył się apel oraz wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom. Wójt w swoim wystąpieniu dziękował strażakom za ofiarność i trud oraz oddał pod opiekę swojego patrona św. Floriana.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa świętokrzyskiego przyznane zostały złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki „Strażak Wzorowy” druhom z OSP Ruda Białaczowska, OSP Bernów oraz OSP Gowarczów. Odznaczenia wręczali druh Stanisław Pacocha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP,  Prezes OSP Gowarczów Stefan Szambelan oraz sekretarz zarządu gminnego Robert Gawroński.

Pomoc żywnościowa: 11, 12 maja 2017 r.

Logo Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      W dniach 11-12 maja 2017 roku będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w budynku po starej Plebanii w Gowarczowie ul. Kościelna

w dniu 11 maja 2017 r. od godziny 13.00 – 15.00

w dniu 12 maja 2017 r. od godziny 8.00 – 15.00

Pomoc żywnościowa-podsumowanie działań

Logo Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podsumowanie realizacji działań towarzyszących niefinansowych, odbywających się w miesiącu listopadzie 2016r.,styczniu i kwietniu 2017r. ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Listopad 2016r.

W ramach działań towarzyszących niefinansowych, odbyły się warsztaty pod nazwą ”Nie marnowania żywności i wartości odżywczych”i „Kulinarne” Przed warsztatami odbyło się spotkanie informacyjno- edukacyjne podczas którego poinformowano o  uruchomieniu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 dla gminy Gowarczów. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest dla rodzin, które z powodu  niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które przekazywane będą w formie paczek żywnościowych. W warsztatach teoretycznych zostały omówione aspekty i skala marnowania żywności oraz praktyczne porady jak uratować żywność przed zmarnowaniem. Warsztaty kulinarne obejmowały część praktyczną polegającą na samodzielnym przygotowaniu przez uczestników posiłków na podstawie produktów z POPŻ, oraz degustację. W warsztatach uczestniczyły 23 osoby.

Czytaj więcej „Pomoc żywnościowa-podsumowanie działań”

Więcej o: Ośrodek Zdrowia w Gowarczowie.

Ośrodek Zdrowia w Gowarczowie.

     W dniu 27 kwietnia 2017 nastąpiło symboliczne rozpoczęcie prac budowlanych przy Ośrodku Zdrowia w Gowarczowie. Wykop pod fundamenty powstającego obiektu rozpoczął Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, następnie dyrektor Marcin Prasał, inspektor nadzoru Marek Kądziela, Zastępca Wójta Gminy Gowarczów Marzena Dziewit i Przewodniczący Rady Gminy w Gowarczowie Sławomir Stańczyk. Jak zapowiada wykonawca na koniec roku zobaczymy obiekt w stanie surowym zamkniętym. Po wykonaniu prac wykończeniowych – wiosną przyszłego roku zakończą się prace, a z pomocy specjalistów w nowym Ośrodku Zdrowia mieszkańcy skorzystają już  w maju 2018 roku. Marcin Prasał – Dyrektor ZOZ w Gowarczowie zapowiada poszerzenie oferty o nowe poradnie specjalistyczne.