Aktualności

Więcej o: To już rok

To już rok

Mija już rok od momentu powołania Pani Marzeny Dziewit na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Gowarczów. Często w tym czasie można było zobaczyć Panią Marzenę w terenie na miejscu prowadzonych prac, i jak sama podkreśla momenty oddania do użytku każdej nawet niewielkiej inwestycji to te najprzyjemniejsze chwile.
„Mamy świadomość, że wszystkie realizowane zadania, które ułatwiają życie mieszkańców są bardzo ważne dlatego staramy się współpracować z sołtysami i radnymi. Cieszą bezpieczniejsze, nowe i wyremontowane odcinki dróg gminnych i powiatowych, tym bardziej, że udało się pozyskać na te prace dofinansowanie z PROW”- mówi Marzena Dziewit.
Pani Marzena wysoko sobie ceni dobrą współpracę z Wójtem Stanisławem Pacochą
i innymi pracownikami urzędu ,ponieważ dobra atmosfera i sprawna organizacja pracy umożliwiają realizację nawet najśmielszych zamierzeń i planów .
„Duże inwestycje i zadania jeszcze przed nami ale w przyszłość patrzę z optymizmem” – twierdzi Marzena Dziewit..

Więcej o: Kolejna wyprawa edukacyjna

Kolejna wyprawa edukacyjna

    W dniu 17 października młodzież gimnazjalna uczestnicząca w zajęciach Świetlicy Środowiskowej miała okazję zapoznać się z procesem produkcji porcelany i metodami pozyskiwania krzemienia w epoce późnego neolitu. Pierwszym punktem wyprawy były Krzemionki Opatowskie – rezerwat obejmujący obszar dawnych wyrobisk służących wydobywaniu krzemienia pasiastego. Uczniowie zapoznali się z metodami pracy ludzi zamieszkujących te tereny 4000 lat p.n.e .
Główna atrakcją było zwiedzanie korytarzy górniczych 7- 11 metrów pod ziemią. Kolejnym punktem była wizyta w założonej w 1804 roku w Ćmielowie manufakturze porcelany. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści przewodniczki o całym procesie produkcji od modelu i formy aż do gotowego wyrobu – również od strony praktycznej.
Zwiedziliśmy również wystawę prac prof. Lubomira Tomaszewskiego z Nowego Jorku projektującego dla manufaktury AS w Ćmielowie.

Więcej o: Uroczystości w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Uroczystości w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

W południe 13 października licznie zgromadzona publiczność złożona z uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości mogła obejrzeć program przygotowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podobnie ,jak w gimnazjum życzenia wszystkim pedagogom złożył Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha . Wielu sukcesów życzył nauczycielom także ks. proboszcz Marek Maciążek . Miłym akcentem było zaproszenie na uroczystość nauczycieli , którzy wcześniej pracowali w tej placówce. Publiczność szczególnie rozbawił skecz o tym ,jak stworzyć idealnego ucznia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom życzymy wiele wytrwałości a uczniom samych sukcesów .

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II

           W środę 12 października w naszym gimnazjum obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście m. in. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha i ks. proboszcz Marek Maciążek. Oprócz uczniów i kadry pedagogicznej na sali pojawili się również rodzice najmłodszych gimnazjalistów. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez 47 uczniów klas pierwszych .Po ślubowaniu Wójt Stanisław Pacocha życzył całemu gronu pedagogicznemu z okazji zbliżającego się święta wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Na zakończenie wszyscy obecni obejrzeli część artystyczną złożoną z utworów muzycznych i zabawnych scenek w wykonaniu starszych klas gimnazjalnych i samorządu szkolnego.

Więcej o: Sprawna dystrybucja pomocy żywnościowej

Sprawna dystrybucja pomocy żywnościowej

      W dniu 10 października została dostarczona do naszej gminy pierwsza transza pomocy żywnościowej z Kieleckiego Banku Żywności. W kolejnych dniach tj. 11 i 12 października pomoc zostanie przekazana potrzebującym. Uprawnionych do otrzymania pomocy jest 800 osób, które mogą samodzielnie odbierać wsparcie. Obecnej dostawa obejmuje 6 rodzajów podstawowych produktów żywnościowych. Kolejna dostawa spodziewana jest jeszcze przed końcem roku – w okresie przedświątecznym.

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gowarczów w 2016 r..

Wójt Gminy Gowarczów  informuje,  że została zmieniona zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 r.

Zgodnie ze zmienioną umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie do 9 141,21 zł, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych w/w zadania. Na kwotę dotacji składają się:

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 3.764,03 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,

2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 5.377,18 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Logo WFOŚiGW i NFOŚiGW

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu strażackiego

Wójt Gminy Gowarczów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki ŻUK – FS Lublin, nr rej TKN 08VF

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Gmina Gowarczów                                                                                                                             Plac XX- Lecia 1
26-225 Gowarczów

2.Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Marka i model – ŻUK – FS Lublin
Typ: A – 15                                                                                                                                     Rodzaj pojazdu – specjalny pożarniczy
Nr rejestracyjny – TKN 08VF
Pojemność silnika – 2120,00 cm3
Stan licznika – 19725 km
Kolor nadwozia – czerwony
Skrzynia biegów – manualna
Rok produkcji – 1985 r.
Data ważności badania technicznego – 11.09.2008 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania zamieszczone są pod poniższym odnośnikiem.

Dokumenty do pobrania.

Więcej o: Zmiany w Radzie Gminy Gowarczów

Zmiany w Radzie Gminy Gowarczów

      XXIV sesja Rady Gminy Gowarczów przyniosła wiele istotnych zmian zarówno w składzie, jak i pełnionych funkcjach. Od 5 października 2016 r. nowym radnym , który zastąpił Piotra Urbańczyka jest Emil Juszyński. Głosowano również wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Czesława Ludwikowskiego i jego zastępcy Leszka Matynii. Obydwaj radni utracili swe funkcje. Na nowego Przewodniczącego Rady Gminy Gowarczów został wybrany radny Sławomir Stańczyk a jego zastępczynią została radna Ilona Gad. Oboje zdeklarowali chęć sprawnej i konstruktywnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Gowarczów.

Więcej o: Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

               Z inicjatywy Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie zorganizowana pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących mieszkańców. Stosowna umowa z Kieleckim Bankiem Żywności została podpisana w dniu 29.09.2016 r. i pierwsza partia pomocy trafi do Gminy Gowarczów już 10 października – informuje Kierownik GOPS Izabela Wąsik. Wsparciem objętych zostanie około 800 osób. Kolejne transze żywności będą przekazywane zgodnie z harmonogramem do maja 2017 roku . Szczegółowe informacje dotyczące zasad dystrybucji dostępne są na tablicy informacyjnej GOPS w Gowarczowie.