Aktualności

Więcej o: Uroczystości w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Uroczystości w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

W południe 13 października licznie zgromadzona publiczność złożona z uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości mogła obejrzeć program przygotowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podobnie ,jak w gimnazjum życzenia wszystkim pedagogom złożył Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha . Wielu sukcesów życzył nauczycielom także ks. proboszcz Marek Maciążek . Miłym akcentem było zaproszenie na uroczystość nauczycieli , którzy wcześniej pracowali w tej placówce. Publiczność szczególnie rozbawił skecz o tym ,jak stworzyć idealnego ucznia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom życzymy wiele wytrwałości a uczniom samych sukcesów .

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II

           W środę 12 października w naszym gimnazjum obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście m. in. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha i ks. proboszcz Marek Maciążek. Oprócz uczniów i kadry pedagogicznej na sali pojawili się również rodzice najmłodszych gimnazjalistów. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez 47 uczniów klas pierwszych .Po ślubowaniu Wójt Stanisław Pacocha życzył całemu gronu pedagogicznemu z okazji zbliżającego się święta wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Na zakończenie wszyscy obecni obejrzeli część artystyczną złożoną z utworów muzycznych i zabawnych scenek w wykonaniu starszych klas gimnazjalnych i samorządu szkolnego.

Więcej o: Sprawna dystrybucja pomocy żywnościowej

Sprawna dystrybucja pomocy żywnościowej

      W dniu 10 października została dostarczona do naszej gminy pierwsza transza pomocy żywnościowej z Kieleckiego Banku Żywności. W kolejnych dniach tj. 11 i 12 października pomoc zostanie przekazana potrzebującym. Uprawnionych do otrzymania pomocy jest 800 osób, które mogą samodzielnie odbierać wsparcie. Obecnej dostawa obejmuje 6 rodzajów podstawowych produktów żywnościowych. Kolejna dostawa spodziewana jest jeszcze przed końcem roku – w okresie przedświątecznym.

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gowarczów w 2016 r..

Wójt Gminy Gowarczów  informuje,  że została zmieniona zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 r.

Zgodnie ze zmienioną umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie do 9 141,21 zł, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych w/w zadania. Na kwotę dotacji składają się:

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 3.764,03 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,

2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 5.377,18 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Logo WFOŚiGW i NFOŚiGW

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu strażackiego

Wójt Gminy Gowarczów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki ŻUK – FS Lublin, nr rej TKN 08VF

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Gmina Gowarczów                                                                                                                             Plac XX- Lecia 1
26-225 Gowarczów

2.Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Marka i model – ŻUK – FS Lublin
Typ: A – 15                                                                                                                                     Rodzaj pojazdu – specjalny pożarniczy
Nr rejestracyjny – TKN 08VF
Pojemność silnika – 2120,00 cm3
Stan licznika – 19725 km
Kolor nadwozia – czerwony
Skrzynia biegów – manualna
Rok produkcji – 1985 r.
Data ważności badania technicznego – 11.09.2008 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania zamieszczone są pod poniższym odnośnikiem.

Dokumenty do pobrania.

Więcej o: Zmiany w Radzie Gminy Gowarczów

Zmiany w Radzie Gminy Gowarczów

      XXIV sesja Rady Gminy Gowarczów przyniosła wiele istotnych zmian zarówno w składzie, jak i pełnionych funkcjach. Od 5 października 2016 r. nowym radnym , który zastąpił Piotra Urbańczyka jest Emil Juszyński. Głosowano również wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Czesława Ludwikowskiego i jego zastępcy Leszka Matynii. Obydwaj radni utracili swe funkcje. Na nowego Przewodniczącego Rady Gminy Gowarczów został wybrany radny Sławomir Stańczyk a jego zastępczynią została radna Ilona Gad. Oboje zdeklarowali chęć sprawnej i konstruktywnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Gowarczów.

Więcej o: Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

               Z inicjatywy Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie zorganizowana pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących mieszkańców. Stosowna umowa z Kieleckim Bankiem Żywności została podpisana w dniu 29.09.2016 r. i pierwsza partia pomocy trafi do Gminy Gowarczów już 10 października – informuje Kierownik GOPS Izabela Wąsik. Wsparciem objętych zostanie około 800 osób. Kolejne transze żywności będą przekazywane zgodnie z harmonogramem do maja 2017 roku . Szczegółowe informacje dotyczące zasad dystrybucji dostępne są na tablicy informacyjnej GOPS w Gowarczowie.

Więcej o: Przebudowano kolejne odcinki dróg

Przebudowano kolejne odcinki dróg

W dniu 30.09.2016 odebrano kolejne odcinki dróg na terenie Gminy Gowarczów. W miejscowości Komaszyce przebudowane zostały dwa odcinki o łącznej długości 1157 metrów, a miejscowości Stare Pole na odcinku 472 metrów. Wszystkie przebudowane odcinki mają po 3,5 m szerokości i utwardzone pobocza po 0,75 m . Łączna wartość inwestycji to ponad 255 tys. złotych . Zadanie sfinansowano w znacznej części dzięki środkom pozyskanym z PROW .Wójt Stanisław Pacocha podkreślił ,że jest to kolejna inwestycja służąca mieszkańcom zrealizowana przez Zakład Budowlano Drogowy „DUKT”. Wszystkie prace wykonane do tej pory przez tę firmę zrealizowano terminowo i bez usterek.

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 R.

Wójt Gminy Gowarczów  informuje,  że w dniu 07.07.2016 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 R.

Zgodnie z umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie do 11 979,90 zł, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych w/w zadania. Na kwotę dotacji składają się:

  • środki WFOŚiGW w Kielcach – 4.932,90 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki NFOŚiGW w Warszawie – 7.047,00 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania planuje się unieszkodliwić ok. 3100 m2  wyrobów zawierających azbest, których źródłem są pokrycia dachowe.

Logo WFOŚiGW i NFOŚiGW