Więcej o: Rządowy Program „Rodzina 500+”

Rządowy Program „Rodzina 500+”

W związku z wejściem w życie z dniem 1.04.2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizatorem w/w ustawy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie.

W dniu 31 maja 2016 r. na parkingu przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie został ustawiony punkt przyjmowania wniosków ,w którym osoby zainteresowane Programem „Programem 500+” mogły uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o świadczenie wychowawcze.pomocy i informacji udzielali pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.W ramach spotkania dotyczącego rządowego programu „Rodzina 500+” do Gowarczowa przybył Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski. Czytaj więcej „Rządowy Program „Rodzina 500+””

Więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023

Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023

      Podstawowym powodem , który przemawia za opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016-2023”, jest konieczność zdefiniowania stosunku Wspólnoty Samorządowej do stojących przed nią wyzwań nie tylko o charakterze transformacyjnym  i lokalnym, ale przede wszystkim rozwojowym i globalnym.Nie bez znaczenia dla tej decyzji jest również zmiana polityki rozwojowej Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój cywilizacyjny w wymiarze globalnym, narastające problemy lokalne oraz konieczność stworzenia fundamentów dla realizowania lokalnych polityk ze szczególnym wykorzystaniem endogenicznych zasobów.

Czytaj więcej „Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016 – 2023”