Usuwanie azbestu

W Gminie Gowarczów realizowany jest „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gowarczów”.
Zasady realizacji Programu określa „Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gowarczów” wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Gowarczów NR 0050.28.2016 z dnia 22.04.2016 r.
Ilość środków na udzielenie dofinansowania jest ograniczona.Dofinansowanie dotyczy wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na dachach budynków w 2013 r.

Dofinansowane są te usługi usuwania materiałów azbestowych z budynków, w przypadku których zamiar zmiany pokrycia dachowego został zgłoszony w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Końskich.