Więcej o: OSP Skrzyszów z pięknym jubileuszem

OSP Skrzyszów z pięknym jubileuszem

W sobotę 18 sierpnia mieszkańcy miejscowości Skrzyszów celebrowali wspaniałą uroczystość – jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła swoje 90-lecie.

Święto rozpoczęło się od mszy świętej polowej, którą sprawowali ksiądz proboszcz Marek Maciążek oraz wikariusz Adam Głuszek. Po odegraniu hymnu strażackiego, w asyście pocztów sztandarowych pobliskich jednostek OSP z Gminy Gowarczów na maszt wciągnięto flagę. Następnie licznie zgromadzeni goście wysłuchali krótkiej historii jednostki. Wśród mieszkańców i druhów znaleźli się też przedstawiciele władz samorządowych i strażackich między innymi: wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Ireneusz Żak, przedstawiciele Starostwa Powiatowego – Wiesław Basiak i Mariusz Fabiszewski. Całą uroczystość poprowadził sekretarz Zarządu wojewódzkiego ZOSP RP druh Tadeusz Nowakowski.

Jedna z druhien odczytująca historię OSP Skrzyszów wspominała inicjatorów założenia jednostki oraz trudne początki bez sprzętu i umundurowania. Obecnie jednostka liczy sobie 24 członków, 6 honorowych członków i 7 członkiń. Słów nie szczędził też prezes OSP Skrzyszów – Piotr Urbańczyk. Odniósł się do początków – czyli do roku 1928 kiedy to powstała jednostka, do zespołu, który stworzony jest dzięki kultywowaniu rodzinnej tradycji zasilania szeregów OSP. Nie zabrakło też odniesień do pamięci o ludziach walczących o niepodległość, dzięki którym uroczystość mogła mieć miejsce.

Czytaj więcej „OSP Skrzyszów z pięknym jubileuszem”

Więcej o: Kontrowersyjne XLVII posiedzenie Rady Gminy bez uchwał

Kontrowersyjne XLVII posiedzenie Rady Gminy bez uchwał

W poniedziałek 13 sierpnia 2018 odbyć się miała XLVII Sesja Rady Gminy w Gowarczowie. Na posiedzenie przybyło mnóstwo mieszkańców z terenu gminy, brakowało natomiast siedmioro radnych co skutkowało tym, że sesja została otworzona a następnie zamknięta gdyż nie było kworum niezbędnego do dalszego głosowania. Sesja poświęcona miała być .in. uchwałom nierozstrzygniętym na poprzednim posiedzeniu: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na terenie Rudy Białaczowskiej, które miały posłużyć pod stworzenie zalewu rekreacyjnego na terenie Gminy Gowarczów, ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gowarczów. Na sesji radni głosować mieli nad uchwałami dotyczącymi wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018, które miały posłużyć realizacji inwestycji z terenu gminy jak choćby dołożenie środków finansowych do świetlicy w Bębnowie, dołożenie funduszy na remont remizy w Bernowie  czy do przebudowy drogi na Kurzaczach. Bez niezbędnego kworum żadna z uchwał nie mogła być podjeta.

Za zaistniałą sytuację wszystkich zebranych przepraszali zarówno Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk jak i  Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha ubolewając nad  formą zachowania opozycyjnych radnych.

Swoje niezadowolenie i niedowierzanie jasno wyrazili też mieszkańcy obecni na sali.

Nadzwyczajna sesja odbędzie się już w piątek 17 sierpnia.